ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಜ್ರ ಸೇವೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 

 

ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ  ಮಾರ್ಗ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ
V-MF-6 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ -ಎಸ್  ವಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ  ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ , ದೊಪನಹಳ್ಳಿ , ಕೋರಮಂಗಲ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮಡಿವಾಳ  00:40 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್   ಎಸ್  ವಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ 
6:00 6:30 7:00  7:30  8:00  8:30    6:45 7:15  7:45  8:15  8:45  9:15 
9:00 9:30  10:00  10:30  10:55  11:25    10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40
11:55 13:50 13:55 15:25 15:30 16:15   13:10 14:35 14:40 16:10 16:50 17:20
16:35 17:05 17:35 18:05 18:10 18:35   17:25 17:50 18:20 18:50 19:20 19:35
19:05 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00   19:50 20:50 21:20 21:45 22:15 22:45
                         
V-G7 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ -ಜನಪ್ರಿಯ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಕೋಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಕಡಬಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ 1:00  ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    ಜನಪ್ರಿಯ ಟೌನ್ ಶಿಪ್
6:45 7:15 7:40 8:15 8:45 9:10   6:10 6:35 7:10 7:50 8:20 8:45
9:45 10:05 10:35 11:20 11:50 12:40   9:20 9:50 10:15 10:50 11:20 11:50
13:30 14:10 14:40 15:10 15:40 16:15   12:35 13:20 14:10 15:00 15:40 16:10
16:45 17:15 17:40 18:05 18:30 18:55   16:35 17:00 17:25 17:50 18:20 18:45
19:25 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50   19:10 19:35 20:00 20:30 21:00 21:30
V-13       ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ- ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ   ಶಾಂತಿನಗರ, ಜಯನಗರ       0:45        ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ 
6:45  7:10  7:35  8:00  8:25  8:50    6:00  6:25  6:50  7:15  7:35  8:00 
9:15  9:40  10:05  10:30  11:20  11:45    8:25  8:50  9:15  9:40  10:10  10:40 
12:10  12:35  13:05  13:35  14:05  15:35    11:10  11:45  12:15  12:45  13:15  14:45 
16:00  16:25  16:50  17:15  17:40  18:05    15:10  15:35  16:00  16:25  16:50  17:15 
18:30  18:55  19:20  19:45  20:10  21:00    17:40  18:05  18:30  18:55  19:20  20:10 
21:25  21:50            20:35  21:00         
V-15E ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ಕೃ.ರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ , ಕೆ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೊನೋಟೈಪ್  0:55 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್
6:00 6:25 6:50 7:15 8:00 8:25   7:50  7:25  7:50  8:15  8:40  9:00 
8:50 9:15 9:50 10:15 10:50 11:25   9:25  9:50 10:15  10:45  11:25  11:50 
11:50 12:25 12:50 13:15 13:40 14:35   12:20  12:45  14:40  15:05  15:30  15:50 
15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:35   16:15  16:35  17:00  17:25  17:45  18:10 
18:00 18:20 18:40 19:05 19:30 20:15   18:30  18:55  19:20  20:05  20:55  21:20 
20:45 21:15           21:45  22:10         
 V-129     ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ -ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ        ಕೆ .ಆರ್ . ಸರ್ಕಲ್       0:25     ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  
 7:40 8:00  8:40  9:00  9:40  10:00     8:10 8:30  9:10   9:30 10:05  10:35 
 10:30 11:15  12:00  12:30  12:50  13:15     11:20 12:00  12:30  13:00  13:40  14:15 
 14:05 14:25  14:55  15:25  16:00  16:20    14:55  15:30  15:50  16:10  16:30  16:50 
 16:40 17:00  17:30  18:00  19:00  20:00   17:10  17:30  18:00  18:30  19:30  20:30 
V-150     ಕೃ. ರಾ  ಮಾರುಕಟ್ಟೆ -ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ - ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್      0:25                      ಕೃ. ರಾ  ಮಾರುಕಟ್ಟೆ                        ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:20   8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:50
10:50 11:20 12:05 12:40 13:10 13:40   11:30 12:15 12:55 13:35 14:05 14:40
14:15 15:00 15:30 16:05 16:45 17:15   15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
18:5 19:15 20:15         18:45 19:45 20:45      
V-215H   ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿಣ್ಣೆ     ಲಾಲ್ ಭಾಗ್ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್, ಜಯನಗರ, ಜೆಪಿ ನಗರ    1:00    ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿಣ್ಣೆ
7:15 7:40 9:25 9:50 12:40 15:30   8:20 8:45 11:30 12:30 16:05 17:30
                         
V-240M        ಕೃ ರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಮಾಗಡಿ      ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಟಿ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಟಿ.ಬಿ ಗೇಟ್       2:00        ಕೃ ರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ   ಮಾಗಡಿ 
7:10 7:50 8.25 8:55 9:25 10:15   6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:10
11:00 12:30 13:15 14:45 15:15 15:45   9:50 10:45 11:15 11:45 13:15 14:00
16:25 16:55 17:25 17:55 19:10 19:40   15:30 16:15 17:05 17:35 18:05 18:35
20:10             19:05 19:30 20:00      
                         
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ              
6:00 6:30                       
 V-276 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪುರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ನ್ಯೂ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆ, ನಂಜಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್   1:00 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ                   ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪುರ
6:45 7:15 7:40 8:05 8:30 8:55   6:10 6:35 7:00 7:50 8:20 8:45
9:25 9:50 10:15 11:05 11:40 12:40   9:10 9:35 10:00 10:55 11:20 11:45
13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:15    12:35 13:40   14:40 15:10  15:40  16:10 
 16:45 17:15  17:40  18:05  18:30  18:55     16:35  17:00 17:25   17:50  18:20 18:45 
 19:25 19:50  20:15  20:40  21:20  21:50    19:10  19:35  20:00  20:35  21:00  21:20 
V-285M               ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ               ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಯಲಹಂಕ, ಎನ್ಇಎಸ್, ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ              1:35               ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 
6:00 6:30 7:00 7:30 7:45 8:00   6:00 6:30 7:00 7:35 8:05 8:35
8:15 8:30 8:45 9:00 9:30 10:00   9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25
10:30 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00   10:40 11:20 11:50 12:20 12:50 13:00
12:15 12:20 12:30 12:40 12:55 13:10   13:20 13:40 13:50 14:05 14:20 14:40
13:40 14:10 14:40 15:10 14:40 15:55   15:00 15:45 16:15 16:45  17:15 17:30 
 16:10 16:20  16:40  17:00  17:15  17:30    17:45  18:00  18:15  18:30  18:45  19:10 
 18:00 18:30  19:00  19:30  19:45  20:00    19:35  19:50  20:00  20:15  20:25  20:45 
 20:15 20:30           21:15  21:45         
                         
 V-317A   ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೊಸಕೋಟೆ   ಹಲಸೂರು, ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ  1:45   ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   ಹೊಸಕೋಟೆ
7:00 7:30 8:30 8:50 9:30 10:30   7:00 8:50 10:35 11:05 11:35 12:35 
11:05 12:40 15:10 16:10 16:25 17:10   12:55 13:35 15:10 16:00 17:10 18:10 
17:40 17:55 18:10 20:20 21:50     18:10 19:10 19:35 20:00 20:05 22:05
 V-333E   ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್, ದೊಮ್ಮಲೂರು, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ವರ್ತೂರು ಕೊಡಿ, ಹೋಪ್ ಫಾರಂ  1:45   ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
7:30 8:00 8:30 13:25 14:05 14:45   5:40 6:10 6:40 9:40 10:10 10:40
7:00 17:30 18:00 18:45 19:25 20:55   12:40 14:50 15:20 15:50 17:00 17:40
21:25 21:55           18:10 18:50 19:20 19:50    
 V-335E                ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ               ದೊಮ್ಮಲೂರು, ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಮೆನ್ ಗೇಟ್ ,ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ,ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ, ಎಇಸಿಎಸ್  ಲೇಔಟ್ , ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ                  1:40               ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
4:40 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00   5:30 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00
6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30   7:05  7:15  7:30  7:35  7:45  8:00 
 7:45 8:00  8:05  8:15 8:30  8:35     8:05 8:15  8:20  8:30  8:45  9:00 
 8:40 8:50  8:55  9:00  9:15  9:25    9:15  9:30  9:40  9:45 10:00  10:15 
 9:35 9:50  9:55  10:05  10:20  10:35    10:20  10:30  10:35  10:45  10:50  10:55 
 10:50 11:05  11:20  11:30  11:40  11:55     11:10  11:20 11:25  11:40  11:50  11:55 
 12:10 12:20  12:35  12:50  13:05 13:20    12:10  12:20 12:25  12:40 12:55  13:10 
 13:35 13:50  14:00  14:10  14:25  14:40    13:25  13:40  13:50  14:05  14:20  14:40 
 14:55  15:10 15:20  15:30  15:40  15:45    14:50  15:10  15:25  15:40  15:50  16:05 
 15:55  16:00 16:05  16:10  16:25  16:35     16:20 16:30  16:40  16:50  17:00  17:05 
 16:45 17:00  17:10  17:25  17:55  18:10    17:10  17:20  17:25  17:35  17:50  18:00 
 18:20  18:25 18:40  18:55  19:10  19:25    18:10  18:20  18:50  19:10  19:25  19:45 
 19:35 19:40  19:45  19:55  20:00  20:10   20:00  20:30  20:45  21:00  21:15  21:25 
20:35 20:55 21:40 22:05       21:30 21:45 22:00 22:10    
V-342F      ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ಸರ್ಜಾಪುರ     ಶಾಂತಿನಗರ, ಆಗರ, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ       1:40      ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ                           ಸರ್ಜಾಪುರ 
5:00 5:30 5:50 6:00 6:45 7:45   6:45 7:15 7:45 8:00 8:30 9:00
8:15 8:45 9:15 9:45 10:00 10:15   9:45 10:15 10:30 10:45 11:00 11:30
10:45 11:30 12:40 13:10 13:25 13:40   12:00 14:10 15:25 15:40 15:55 16:15
13:55 14:10 14:25 14:45 15:00 16:50   16:40 16:55 17:10 17:40 18:10 18:45
17:30 18:10 18:25 18:40 19:10     19:50 20:20 20:50 21:05 21:20  
 V-356M    ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ಆನೇಕಲ್   ಶಾಂತಿನಗರ, ಮಡಿವಾಳ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಚಂದಾಪುರ     2:00    ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ                             ಆನೇಕಲ್  
 7:10 8:05  8:50  9:20  10:10  10:45    6:45  7:15  7:45  8:35  9:20  10:20 
11:50  14:40  15:10  15:45  16:25  17:35    11:20  11:50  12:25  13:00  16:00  16:50 
19:10  19:55  20:25  21:05        17:45  18:20  19:00  19:40     
 V-360B                 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ಅತ್ತಿಬೆಲೆ               ಶಾಂತಿನಗರ, ಮಡಿವಾಳ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಚಂದಾಪುರ                1:50                 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ                               ಅತ್ತಿಬೆಲೆ   
5:00 5:25 5:40 6:00 6:20 6:40   5:20 5:40 6:00 6:20 6:40 7:00
07:00 7:20 7:40 8:00 8:10 8:20   7:20 7:40 7:50 8:00 8:20 8:40
8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20   9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:30
9:30 9:40 9:50 10:00 10:20 10:40   10:40 11:00 11:10 11:20 11:30 11:50
11:00 11:20 11:30 11:40 12:00 12:20   12:00 12:10 12:20 12:40 13:00 13:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20   13:40  14:00 14:20  14:40  15:00   15:20
14:40 14:50 15:00 15:20 15:30 15:40   15:40  16:00 16:10  16:20  16:30  16:40 
15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:50   16:50  17:00  17:10  17:20  17:30  17:40 
17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 18:00   17:50  18:00  18:20 18:40   19:00 19:10 
18:20 18:40 18:50 19:00 19:20 19:40   19:20  19:30 19:40  20:00  20:20  20:40 
20:00 20:20 20:40  21:00  21:20  21:40     21:00 21:20  21:40  22:00  22:20   
22:00                        
 V-365      ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ     ಶಾಂತಿನಗರ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ   1:40      ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ    
7:00 7:20 7:45 8:05 9:20 9:40   9:10 9:30 9:50 10:15 10:35 10:55
10:00 10:20 10:45 11:05 11:40 12:25   11:15 11:30 11:45 12:10 12:40 13:00
13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45   13:20 14:10 15:45 16:00 16:15 16:45
15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 17:05   17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:35
                         
 V-365J      ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ಜಿಗಣಿ      ಶಾಂತಿನಗರ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ   1:50       ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   ಜಿಗಣಿ  
5:30 6:00 6:20 6:40 11:20 12:00   6:00 7:00 7:30 8:00 8:30 8:50
12:45 16:45 17:30 18:00 18:30 19:00   13:40 14:40 15:15 19:00 19:30 20:00
19:30 20:00 20:30 21:00       20:30 21:00 21:30 22:00    
V-365Y ಯಶವಂತಪುರ-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ     ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ  2:05                          ಯಶವಂತಪುರ                  ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ 
8:30 9:00           16:30 17:00        
 V-378    ಕೆಂಗೇರಿ-ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ    ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್, ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿನ್ನೆ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ  1:30    ಕೆಂಗೇರಿ   ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ   
6:00 6:30 7:00 7:30 8:40 9:45   7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35
10:15 10:45 11:15 12:15 15:0 17:00   12:10 14:30 15:00 15:40 16:10 16:40
17:10 17:50 18:20 18:50       19:15 20:00 20:30 21:00    
V-500A ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ-ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ  2:00 ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ                                ಹೆಬ್ಬಾಳ
7:05 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35   5:30 6:00 6:15 6:30 7:00 7:30
9:05 9:35 10:15 10:30 10:45 11:00   8:05 8:35 10:15 10:30 10:45 11:00
12:15 14:00 14:30 15:0 15:30 16:00   11:50 12:20 12:35 13:05 15:50 16:15
16:20 17:05 17:20 18:50 19:20 19:40   16:35 16:55 17:10 17:35 18:05 18:30
20:10 20:40 21:10 21:45 22:05     19:00 19:15 19:30 19:45 20:00  
 V-500CA                ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ-ಐಟಿಪಿಎಲ್           ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಆಗರ, ಕಾಡಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್                1:40                ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ   ಐಟಿಪಿಎಲ್
5:00 5:10 5:25 5:35 5:45 6:00   6:35 6:45 7:00 7:20 7:30 7:40
6:15 6:30 6:45 7:00 7:20 7:30   7:50 8:00 8:10 8:25 8:40 8:55
7:40 7:50 8:05 8:10 8:15 8:20   9:10 9:25 9:45 10:00 10:10 10:25
8:30 8:35 8:40 8:50 9:00 9:10   10:30 10:40 10:50 10:55 11:00 11:10
9:20 9:25 9:30 9:40 9:45 9:50   11:20 11:25 11:35 11:40 11:50 12:00
10:00 10:10 10:30 10:45 11:05 11:55   12:05 12:15 12:20 12:30 12:35 12:45
12:15 12:35 13:05 13:10 13:20 13:30   12:50 13:00 13:15 13:30 13:45 14:15
13:35 13:50 14:00 14:10 14:15 14:20   14:45 15:05 15:35 15:55 16:00 16:05
14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 15:00   16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35
15:05 15:15 15:20 15:30 15:35 15:45   16:40 16:45 16:55 17:00 17:05 17:10
16:00 16:15 16:25 16:30 16:45 17:05   17:15 17:20 17:30 17:35 17:40 17:45
17:20 17:30 17:40 18:05 18:25 18:40   18:00 18:15 18:30 18:45 19:05 19:15
18:55 19:00 19:10 19:25 20:10 20:40   19:25 19:35 19:55 20:20 20:30 20:40
              21:05 21:10 21:15 21:35 21:55 22:25
 V-500CK       ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ-ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ         ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಗ್ರ,ಕಡಬಿಸಮಹಳ್ಳಿ,ಎ.ಇ .ಸಿ. ಎಸ್ ಲೇಔಟ್,ಐಟಿಪಿಲ್        1:50                            ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ                            ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
08:05 08:10 8:35 9:05 9:55 10:15   6:00 6:15 6:30 7:00 7:35 7:40
10:25 10:45 11:15 11:50 12:10 12:30   8:05 8:20 9:00 9:05 9:25 9:40
12:35 12:40 13:00 13:05 13:20 14:00   9:45 10:00 10:25 10:40 10:45 10:55
16:00 17:00 17:15 17:30 17:35 17:50   13:00 14:00 14:25 14:30 15:00 15:15
17:55  18:10  18:15  18:50  19:00  19:30    15:30  15:45  16:00  16:15  17:05  17:35 
21:10 21:50 22:00 22:05       19:05 19:40 20:00 20:10    
                         
V-  500D                           ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್-ಹೆಬ್ಬಾಳ                     ಅಗರ, ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ                       1:40                           ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್                               ಹೆಬ್ಬಾಳ
5:15 5:30 5:55 6:05 6:15 6:25   6:50 7:05 7:45 8:00 8:10 8:20
6:35 7:05 7:15 7:30 8:00 8:15   8:30 9:00 9:15 9:30 9:35 9:45
8:30 8:50 9:05 9:10 9:50 10:10   10:00 10:15 10:50 11:00 11:10 11:40
10:20 10:30 10:40 11:10 11:15 11:25   12:00 12:10 12:20 12:30 13:00 13:10
11:35 12:10 12:20 12:45 13:20 13:30   13:20 13:30 13:40 14:10 15:00 15:35
13:50 14:10 14:20 14:40 14:55 15:10   16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00
15:20 15:30 15:40 16:00 16:20 16:35   17:05 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50
16:40 16:50 17:10 17:25 17:40 18:10   18:10 18:30 18:50 19:10 19:40 20:00
18:35 19:05 19:15 19:25 19:40 19:55   20:40 21:10 21:20 21:30 21:45 22:00
20:15             22:15          
V-500F ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್-ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,ಅಗ್ರ ,ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್   1:40                         ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್                      ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  
5:50 6:20 7:20 7:35 7:40 8:00   11:50 12:20 16:10 16:30 16:40 16:50
9:30 11:40 14:55 15:25       17:55 19:25 21:20 21:50    
V-500DF    ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಏಟಿಪಿಎಲ್    ವೀರಣ್ಣಪಾಳ್ಯ,ಕೆ.ಆರ್‌ ಪುರಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ,ಗರುಡಾಚಾರ್‌ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಪೈಟ್‌ ಇಂಡಿಯ    1.15                                ಹೆಬ್ಬಾಳ                               ಏಟಿಪಿಎಲ್
 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00  9:40    6:40 8:20 8:50 9:30   10:00 10:30 
 12:45  15:45 16:25  17:00  17:40  18:20     11:25 16:10  17:00  17:45  18:15  18:45 
19:05   19:35 20:05  20:35         19:15          
V-500KE  ಕೆಂಗೇರಿ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್-ಏಟಿಪಿಎಲ್  ಕೆಂಗೇರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ,ನಾಯಂಡಳ್ಳಿ, ಪಿಇಎಸ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌,ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ, ಅಗರ,ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್   2:00  ಕೆಂಗೇರಿ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್                                  ಏಟಿಪಿಎಲ್
 8:30 9:00  20:00  20:30         5:30 6:00   17:00 17:30     
V-226KBS  ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ವಂಡರ್ ಲಾ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗೇರಿ 1:40   ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   ವಂಡರ್ ಲಾ
8:15 8:45  9:15  9:40  10:00  10:30    17:30  17:45  18:00  18:15  18:30  19:00 
V-226HSR    ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಿಡಿಎ  ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್-ವಂಡರ್ ಲಾ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗೇರಿ  2:00    ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಿಡಿಎ  ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್   ವಂಡರ್ ಲಾ
9:00    8:30   9:15 9:30   17:30   17:45 18:00 18:15   
      ಗುರುವಾರ ದಿಂದ           ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ

    ಶನಿವಾರ,ಭಾನುವಾರ‍ 

      & ರಜಾದಿನಗಳಂದು   

 

     ಶನಿವಾರ,ಭಾನುವಾರ‍ 

      & ರಜಾದಿನಗಳಂದು   

  ಗುರುವಾರ ದಿಂದ    ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ  
V-226ELC    ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ-ವಂಡರ್ ಲಾ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬಿಟಿಎಂ ೧೬ ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ, ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್,ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಗೇರಿ 2:00    ಬನಶಂಕರಿ-ವಂಡರ್ ಲಾ   ವಂಡರ್ ಲಾ-ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ   
                                 10:00         19:35      
                       ಶನಿವಾರ & ಭಾನುವಾರ                               ಶನಿವಾರ & ಭಾನುವಾರ 
V-226WF  ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್  ಟಿಟಿಎಂಸಿ -ವಂಡರ್ ಲಾ  ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್,ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣನಾಯಂನಡಹಳ್ಳಿ,ಕೆಂಗೇರಿ  1:40                 ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್  ಟಿಟಿಎಂಸಿ                             ವಂಡರ್ ಲಾ
                       8:50                                      17:20     

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-10-2022 01:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080