ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಯು ವಜ್ರಸೇವೆಗಳು

ವಾಯುವಜ್ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                        

ವಾಯು ವಜ್ರ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯದ ವಿವರ                

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಚಾರಣಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 7760991269         

ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಮಾರ್ಗ 

 ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ

ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯ 

 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ      

 ನಗರದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ      

 

KIA-4

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್

 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ 

 

01:50

4:00  5:00  5:30  6:00  6:45  7:20    3:00  4:00  5:00 5:30  6:00  6:30 
8:30 10:20 15:00 16:00 16:30 17:00 7:00 7:30 8:00 9:00 10:00 10:30
18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 11:30 13:15 17:00 17:45 19:00 19:30
21:00 21:55 23:00        20:00 21:10  22:10  23:10     

 KIA-4A

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್  ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ 

 

 ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ

 

 

02:00

 

0:05 1:30 7:00 8:00 9:00 9:30 8:25 12:15 12:40 13:35 14:15 14:30
10:00 11:00 12:00 12:30 13:30 14:20 15:40 16:10 17:20 18:10 18:30  
15:15                       

KIA-5

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬನಶಂಕರಿ   

ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ,ಜಯನಗರ ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ,ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೬ನೇ  ಹಂತ   

01:50   

       
0:50 2:00 3:00 6:00 7:00 7:20 0:05 1:00 4:00 5:00 5:30 6:00
7:40 8:00 8:20 8:40 9:20 9:40 6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30
10:10 10:20 10:40 11:20 11:40 12:00 10:00 10:30 10:45 11:05 11:30 12:00
12:15 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 12:30 13:00 13:30 13:45 14:15 14:45
15:00 16:00 16:40 17:00 17:20 18:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:45
18:20 19:00 20:00 20:30 21:00 21:20 17:15 17:45 18:15 18:45 19:00 19:15
21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 19:30 19:45 20:15

20:45

21:15 23:00
                                        
KIA-5D  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ ಮಿಡೋಸ್‌ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ  ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ,ಜಯನಗರ ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ್-6 ಹಂತ  02:20  1:50  5:00 6:30  7:20  13:40  17:40  4:05  7:10   09:15  10:15 16:45  20:00 
 18:40 19:30           21:10 22:10         
                       

KIA-6

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ

 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,

ಮಾರತಹಳ್ಳಿ,ವೈಟ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಹೋಪ್‌ ಫಾರ್ಮ್ 

02:00

 

 

1:00 2:05 3:00 6:30 7:30 8:45 5:00 6:00 6:45 7:50 9:00 12:00
9:45 10:30 11:30 14:35 15:30 16:15 16:00 16:45 17:30 18:00 19:30 20:30
17:30 18:15 19:15 20:30 22:10 22:50 21:30 23:00        
            DEPOT-18(Via Hope Form TNF)
            12:50 13:50 14:50      
KIA-6A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ,ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ್o ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ , ಗರುಡಚಾರಪಾಳ್ಯ , ಹೂಡಿ ಸರ್ಕಲ್ , ಐಟಿಪಿಎಲ್ , ಹೋಪ್ ಪುರ್o   2:00 5:45 7:45 14:00 14:50     3:30 5:30 11:00 12:20 16:30 18:30
KIA-7 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್, ಕೆಇಬಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯನ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌, ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ,ಚೆಕ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಕೋರಮಂಗಲ ವಾಟರ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ 01:50 0:45 8:10 9:40 10:40 12:30 14:00 6:05 7:30 8:30 10:20 11:50 12:50
15:00 18:00 19:25 20:30 22:15 23:40 15:50 17:15 18:20 20:10 21:35 22:40
KIA-7A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್     ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಎಂಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ    01:50    0:05 1:00 2:00 3:00 6:30 7:30 1:00 4:30 5:30 6:20 7:00 8:00
8:20 9:00 10:00 11:00 11:30 12:00 8:50 9:20 9:50 10:40 11:20 12:20
12:50 13:30 14:30 15:30 16:20 17:20 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:20
21:35 22:20 22:40 23:05     21:00 22:00 22:30 23:00    
                       

KIA-8

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 

02:00    

0:05 0:20 1:00 1:40 2:20 3:00 0:05 0:40 1:20 2:00 2:20 2:40
3:40 4:15 5:00 5:15 5:30 6:00 3:20 4:00 4:55 5:25 6:10 6:50
6:20 6:50 7:10 7:20 7:40 8:05 7:25 8:10 8:40 8:25 10:10 10:20
8:20 8:40 9:20 9:35 10:00 10:25 10:50 11:20 12:10 12:50 13:40 14:20
10:40 11:00 11:15 11:45 12:00 13:00 14:30 15:00 15:35 16:50 17:00 17:20
13:20 13:35 14:05 14:35 14:50 15:15 18:00 18:15 18:50 19:40 20:10 21:00
15:45 16:00 16:30 17:00 17:15 17:45 21:20 22:00 22:20 22:40 23:30  
18:20 18:40 19:00 19:20 20:00 20:40            
21:20 22:00 22:40 23:20                
                       

KIA-8A

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕುವೆಂಪುನಗರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 

02:00

 

 

3:10 3:50 5:45 6:30 6:40 7:00 1:00 1:40 3:40 4:40 5:40 7:55
7:55 9:00 9:50 10:10 10:50 12:15 8:55 10:00 10:35 11:05 11:35 11:50
15:00 16:10 17:30 19:40 21:00 21:40 12:30 13:05 13:25 13:55 14:10 14:45
 22:20 23:00          15:15 15:25 16:40 17:15 18:30 18:40
            19:20 19:30 20:00 20:20 20:45 21:10 
            21:40          
KIA-8C ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಚಂದಾಪುರ   ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ,ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ   03:00 1:20 2:40 4:00 4:45 12:45 14:20 5:10 5:55 7:40 8:25 16:30 17:35
15:30 16:45         19:00 19:50        
                       
KIA-8E   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ವಿಪ್ರೋ ಗೇಟ್    ಬಾಗಲೂರು, ಬೈರತಿ ಬಂಡೆ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್  2:10 0:40  2:00  3:20  4:30  13:10  13:50  3:00  4:20  6:30  7:10  15:50  16:15 
16:20 18:00          19:10  20:30         
KIA-8D ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಸರ್ಜಾಪುರ  ವಿಪ್ರೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್  ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್   2:00 6:10 07:30  11:30  12:30  20:20    09:10  9:45  16:00  17:50  23:00   
                               

KIA-9     

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ       

01:00  

0:10 0:30 0:50 1:10 1:30 1:50 0:05 0:25 0:50 1:20 1:40 2:00
2:10 2:30 2:50 3:10 3:40 4:00 2:20 2:40 3:00 3:20 3:40 4:00
4:20 4:40 5:00 5:20 5:40 6:00 4:20 4:40 5:05 5:20 5:40 6:00
6:20 6:40 7:00 7:15 7:30 7:45 6:15 6:30 6:45 7:05 7:25 7:45
8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15
9:30 9:45 10:00 10:10 10:20 10:30 9:30 9:45 10:00 10:20 10:40 11:00
10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 11:20 11:30 11:45 12:00 12:20 12:40
12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50
13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15
15:10 15:25 15:40 16:00 16:20 16:40 15:30 15:45 15:55 16:05 16:15 16:30
17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00
19:00 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 18:10 18:20 18:35 18:50 19:00 19:15
20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45
22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:20
23:35  23:50          22:40 23:00 23:20 23:40     
                       

KIA-10  

 

 

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಸಿ   

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಯಶವಂತಪುರ ,ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ     

01:45

0:05 0:40 2:00 3:00 6:00 7:00 0:05 1:00 4:00 5:00 5:30 6:00
7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30
10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00
13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 16:30 13:30 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15
17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15
20:00 20:30 21:00 21:30 21:45 22:00 19:30 19:45 20:15 20:30 20:45  21:15 
22:30  22:45  23:00  23:30      22:00  23:00         
 KIA-14          ರಾಯಲ್‌ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾಲ್    ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ಬಿಳೇಕಳ್ಳಿ       01:50    0:25 3:20 5:00 5:50 6:20 7:20 1:35 3:30 4:00 4:40 5:30 5:10
7:50 8:20 9:00 9:50 10:20 11:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00
12:20 13:20 15:20 15:40 16:20 17:20 9:40 10:15 11:00 11:30 12:15 13:00
17:50 18:10 18:40 19:20 19:40 20:00 15:30 15:50 17:35 17:50 18:10 18:40
 20:20  20:50  21:10  21:40  22:40  23:45  19:45  20:40  21:10  21:50  22:20  23:30
                       
KIA-15   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ    ಬೆಗೂರು, ಸಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ,ಯಲಹಂಕ ,ಬೂದಿಗೆರೆ ,ಕಾಜಿಸುನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ,ಕಾಡುಗೋಡಿ , ಹೋಮ್ ಫಾರ್O, ಐಟಿಪಿಲ್    1:45   6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15
12:15  13:15 15:45  16:45  17:45  18:45  10:15  11:15  13:30  14:30  15:30  16:30 
            17:30 18:30 19:30 20:30    
 KIA-15A  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ   ಬೆಗೂರು, ಸಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ,ಯಲಹಂಕ ,ಬೂದಿಗೆರೆ ,ಕಾಜಿಸುನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ,ಕಾಡುಗೋಡಿ , ವರ್ತುರು ಕೋಡಿ ,ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ , ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ   2:00  19:45  20:45  21:30  22:30                
KIA-17 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-BEML ಲೇಔಟ್‌ 5 ನೇ ಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ,ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ ,ಸುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ 2:00 4:40 7:30 9:05 09:40 15:15 17:35 7:10 10:00 11:30 12:05 17:45 20:00
18:50 19:35         21:10 22:00        

                                                          

                                                                                 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಹಾಯ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ 

ಕ್ರ. ಸಂ 

                        ಬಿಂದುಗಳು 

                       ಬಿಂದುವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 

1

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991170

2

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ (ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈನ್  ಗೇಟ್ )

7760991268

3

ಹೆಚ್. ಎಸ್ .ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 

7760991267

4

ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991262

5

ಹೆಚ್.ಎ .ಎಲ್  ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ 

7760991264

6

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991269

7

ಜೆ ಪಿ ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ 

7760991265

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ()

                                                                                                                                            ಬಿಎಂಟಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-01-2023 02:58 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080