ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಯು ವಜ್ರಸೇವೆಗಳು

ವಾಯುವಜ್ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವಾಯುವಜ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯಿದಿರಿಸಬಹುದು.  

 

For Information Please visit both mybmtc.com and ksrtc.com

Customer care number:080-22483777             

                                                       

ವಾಯು ವಜ್ರ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯದ ವಿವರ                

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಚಾರಣಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 7760991269         

ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಮಾರ್ಗ

 ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ

ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯ 

 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ      

 ನಗರದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ      

KIA-4

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ 

01:50

06:30

07:50

09:30 

16:30 

17:00 

18:30 

05:30

07:30

08:30 

10:00 

12:30 

19:00 

21:30

22:30

 

 

 

 

19:30

20:40

 

 

 

 

 KIA-4A

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್  ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ

02:00

10:30 

11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIA-5  

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬನಶಂಕರಿ   

ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ,ಜಯನಗರ ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ,ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೬ನೇ  ಹಂತ   

01:50   

00:05

07:30 

08:00

08:30 

09:00

09:30 

05:30

06:00 

06:30

07:00 

07:30

08:00

10:00

10:30 

11:15

12:00

12:30 

13:00

08:30 

09:00

09:30 

10:10

10:40 

11:10

13:30

14:00 

14:30

15:00

15:30

16:00 

11:40 

12:10

12:40 

13:10 

13:40

14:30

16:30

17:00

17:30 

18:00 

18:30 

19:00 

15:00

15:30

16:00 

16:30

17:00 

17:30 

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30  22:00 

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00  20:30 

22:30

23:00

       

21:00

22:00

       

KIA-6

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ

 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.

 

02:10

 

 

05:40

07:10

08:40 

10:00 

17:30 

18:00 

07:00

08:00

09:30 

11:30 

17:00 

20:10 

19:15

20:00

       

21:10

22:00

       
KIA-7A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್   ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಎಂಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ  01:50  0:05  08:50  09:50  13:05  14:05  18:40  06:40  07:40  11:00  12:00  16:30  17:30 
19:40 23:00         20:50 21:50        

KIA-8

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 

02:00    

00:10

05:00 

05:40

06:00 

06:30

06:45 

00:05 

00:30 

01:00 

07:20 

08:00 

08:40 

07:00

07:40

08:00

08:20

08:40

09:00

09:20

09:30

10:00

10:20

11:20

11:40

09:20

09:40

10:00

10:20

10:40

11:00

11:50

12:20

13:00

13:20

14:20

15:20

11:40 

12:00 

12:10 

12:20 

13:00 

13:30 

16:20

17:20

19:40

20:00 

20:20 

20:40 

13:40

14:00

14:10

14:40

15:20

17:00

21:00 

21:20 

21:40 

22:00 

22:10 

22:20 

17:20

17:40

18:00 

18:20 

18:40 

19:00 

22:40 

23:20 

23:40 

23:50 

 

 

19:20

19:40

20:20

20:40 

21:00 

21:20 

 

 

 

 

 

 

21:40

22:00

22:20

23:20

               

KIA-8A

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 

02:00

 

 

07:10

07:30 

08:30 

09:10 

 

 

08:20

09:40

10:30

11:00

12:00

12:40 

           

13:50

14:40

16:40

17:00

18:00

18:10

 

 

 

 

 

 

18:40

19:00

19:20

 

 

 

KIA-8C ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಚಂದಾಪುರ   ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ,ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ   03:00 4:00  5:20  15:40  16:40      7:40  8:30  18:50  20:30     
KIA-8E   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ವಿಪ್ರೋ ಗೇಟ್    ಬಾಗಲೂರು, ಬೈರತಿ ಬಂಡೆ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್  2:20   2:00  3:00  3:30  4:30  12:40  15:00  4:30  5:25  6:20  6:50  15:40  17:50 
 16:00 16:20          18:30  19:10         
KIA-8D ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಸರ್ಜಾಪುರ  ವಿಪ್ರೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್  ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್    06:15  07:20  11:20  13:20  20:00    09:00  10:40  16:00  17:40  23:00   

KIA-9     

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ       

01:00  

00:15

00:45 

01:15 

01:40 

02:30 

03:00

00:20 

01:20 

02:00 

02:30 

03:00

04:00 

03:30

04:00

04:30

05:20

05:00

05:40

05:00

05:40

06:20

06:40

07:00

07:20 

06:00

06:20

06:40

07:00

07:20

07:40

07:40 

08:00 

08:20 

08:40

09:00 

09:20 

08:00

08:20

08:40

09:00

09:20

09:40

09:40

10:00

10:20

10:40

11:00

11:20

10:00

10:20

10:40

11:00

11:20

11:40 

11:40

12:00 

12:20 

12:40 

13:00

13:20 

12:00

12:10

12:20

12:30

12:40

13:00 

13:40

14:00

14:20

15:00

15:10 

15:20

13:20

13:40

14:00 

14:10 

14:20 

14:40 

15:30

15:40 

15:50 

16:00 

16:15 

16:30

15:00

15:20

15:40

16:00

16:20

16:40

16:50

17:10

17:20

17:30

17:40

17:50

17:00 

17:20 

17:40 

18:00 

18:20 

18:40 

18:00

18:15

18:30

18:45

19:00

19:10

19:00

19:20 

19:40 

20:00 

20:20 

20:40 

19:20

19:30

19:40

19:50

20:00

20:20

21:00  21:10  21:20  21:30  21:40  22:00 

20:40

21:00

21:20

21:40  22:00  22:20 
22:10  22:20  22:40  23:30     

22:45

23:00

23:10

23:20  23:40  23:50 

KIA-10  

 

 

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಸಿ   

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಯಶವಂತಪುರ ,ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ     

01:45

0:05 

00:40 

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

04:00

 05:00

 06:00

 07:00

 08:00

08:30 

10:00

10:30

11:00

12:00

13:00

14:00 

09:00 

10:00 

11:00

11:30 

12:30 

13:00

14:30

15:00

16:00 

17:00 

18:00 

18:30 

13:45

14:35 

15:45 

16:15 

16:45 

17:15 

19:00

19:30

20:00 

20:30 

21:00 

21:30 

17:45

18:15 

18:45 

19:15 

20:15 

21:00 

22:30

23:30

       

22:00

23:00

       
KIA-14  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್   ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ಬಿಳೇಕಳ್ಳಿ    01:50   00:30 07:50  08:45  10:00  10:50  17:30  5:30  6:30  7:30  08:30  10:00  11:00 
18:30  19:30 20:00  21:40  22:45  23:45  12:00 12:45  19:35 20:50  21:50  22:20 

                                                          

                                                                                 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಹಾಯ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ 

ಕ್ರ. ಸಂ 

                        ಬಿಂದುಗಳು 

                       ಬಿಂದುವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 

1

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991170

2

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ (ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈನ್  ಗೇಟ್ )

7760991268

3

ಹೆಚ್. ಎಸ್ .ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 

7760991267

4

ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991262

5

ಹೆಚ್.ಎ .ಎಲ್  ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ 

7760991264

6

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991269

7

ಜೆ ಪಿ ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ 

7760991265

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ()

                                                                                                                                            ಬಿಎಂಟಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-11-2021 01:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080