ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 

2021

ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಪಾಸುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ:3/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:30/11/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಹನಗಳ ತನಿಖಾ ವರಿದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-೨೦೨೧:17/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:13/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ:11/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:27/10/2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:23/10/2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಹನಗಳ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021:21/10/2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021
ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ "ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ" CMAK ಪ್ರಶಸ್ತಿ:11/10/2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021
ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎ-೧೪ ರಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:7/10/2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021

ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ ೦೪-೧೦-೨೦೨೧ ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ೧೦೦ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:01/10/2021

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021
ಮಾಧ್ಯಮ ಆಹ್ವಾನ:29/09/2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021
ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ:28/09/2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021
ಮಾಸಿಕ ಪಾಸುಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ:27/09/2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸು ಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ:27/09/2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021
೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:25/09/2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021
ಅಗತ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರಗಳು:27/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021
ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಾ.ರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ:27/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021
ಮಾಸಿಕ ಪಸುಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ:24/02/2021 ಫೆಬ್ರವರಿ-2021
ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ: 03/02/2021 ಫೆಬ್ರವರಿ-2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ:30/1/2021 ಜನವರಿ-2021

2019-20

ನೂತನ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ

 

ಮಾಸಿಕ ಪಾಸುಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

 

ದಿನಾಂಕ  31.12.2019 ರಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಯ  ಸಂಬಂಧ  ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅನುಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಹೊಸ MyBMTC ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಅಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ : ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರು ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಯಬಾರಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಬಸ್ ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ಲೇನ್

 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸುಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

2019-20 ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ - 6

 

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2019ನೇ ಸಾಲಿನ "Prawas Excellence Award 2019 in Intra City Bus Operator" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 

2019-20 ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ - 5

 

2019-20 ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ - 4

 

2019-20 ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ - 3

 

2019-20 ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ - 2

 

08-07-2019 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾನ್ಯತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ

 

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ - 1

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯಾ ವಾಹನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ

 

೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

Free travel for all 2018-19 2nd PU students from residence to examination center in BMTC bus

 

Celebration 30th National Road safety from 4-02-2019 to 10-02-2019

 

Sri N.A.Haris,MLA Shanthinagar Assembly Constituency assuming charges as Chairman, BMTC

 

Cancellation of Recruitment of Junior Assistant cum Data Entry Operator

 

Extension of validity of student bus pass

 

 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬದಲಾಗಿರುವ ಕುರಿತು: 01-09-2020

 

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತಿಪರ/ಪದವಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿ

 

ವಜ್ರ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ:07-09-2020

 

Expression of Interest(EOL), Proposal for Automatic Fare Collection System: 13-11-2020

 

ದಿನಾಂಕ ೧೭/೧೧/೨೦೨೦ ರಿಂದ ಪದವಿ/ ಸ್ನಾತಕೋತರ / ಡಿಪ್ಲೊಮೊ / ತಾಂತ್ರಿಕ /ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ

 

೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಸು ವಿತರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

 

೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸು ವಿತರಣೆ

 

ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿ.ಮೀ (ಕೆಎಂಪಿಎಲ್) ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಘ (ಪಿಸಿಆರ್ ಎ)ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

16-09-2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ  ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು  ಅವರಿಂದ "ನಾಡೋಜ  ಡಾ. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ" ಗೆ  "ನೃಪತುಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ" ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

 

ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀಗಳು

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾನ್ಯತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ

 

ನಿರ್ಭಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರು

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಲಘು ವಾಹನ (ಕಾರು/ಜೀಪು) & ಭಾರಿ ವಾಹನ (ಬಸ್) ತರಬೇತಿ

 

1500 ವಿದ್ಯುತ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು.

 

ನೂತನ ವಾಯುವಜ್ರ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗೆ

 

ಕಿರು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ (Kannada)

       

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2021 11:27 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080