ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳು / ರಿಫ್ರೆಶ್‌ಮೆಂಟ್ ರೂಮ್ / ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ / ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಲು ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ: 16-03-2020

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳು / ರಿಫ್ರೆಶ್‌ಮೆಂಟ್ ರೂಮ್ / ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ / ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಲು ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ: 05-03-2020

 

ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟೆಂಡರ್:10-03-2020

 

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಾಲನ ಪಥದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸರಕು ಖರೀದಿ ಕುರಿತು

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ಘಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 04-01-2020

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ಘಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 02-03-2020

 

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆ ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ

 

ಇ -ಹರಾಜು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕುರಿತು

 

ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟೆಂಡರ್:28-05-2020

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ಘಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 28-06-2020

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್: 05-06-2020

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್: 10-06-2020 

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:18-06-2020

 

ಯಂತ್ರಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಟೆಂಡರ್: 25-06-2020

 

ಕೋವಿಡ್ ಕಿಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿ ಟೆಂಡರ್:28-07-2020

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ /ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:30-07-2020

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ:07-08-2020

 

ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ವಾಹನಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಖರೀದಿ:03/09/2020

 

ಬಸ್ ಘಟಕಗಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:08-09-2020

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್-ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ:18-09-2020

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ:22-09-2020

 

ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ:9/10/2020

 

Expression of Interest(EOL), Proposal for Automatic Fare Collection System: 13/11/2020

 

ಮೋಟಾರ್ಸ್ , ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ರಿಕಂಡೀಶನ್ ಬಗ್ಗೆ : 17/11/2020

 

ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020

 

ಕೆನಾನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :17/11/2020

 

ಟ್ಯಾಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020

 

ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020

 

ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020

 

ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಏಜನ್ಸಿ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್:21/11/2020

 

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ , ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಟೆಂಡರ್:01/12/2020

 

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಆಯ್ಕೆ , ನಗರ ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪಿಐಎಸ್), ಪ್ರದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು:01/12/2020

 

ಡಿಪೋಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು:30/12/2020

 

EXPRESSION OF INTREST FOR SELECTION OF AGENCY/ ORGANISATION TO BUILD WEB TOOL FOR BMTC TO ASSESS LEVEL OF GENDER SENSISTISATION AMONG DRIVERS AND CONDUCTORS THROUGH QUIZ.

 

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಂಪು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ:15/02/2020

 

ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/02/2021

 

2ಕೆ ಪಿಯು ಪೈಂಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/02/2021

 

ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಿ.ಐ.ಎಸ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇಟಿಎಂ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆನ್-ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/02/2021

 

ಅಲ್ಯೂಮಿನೀಯಂ ಪಾಪ್ ರಿವಿಟ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ: 07/04/2021

 

ರೇಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ವಿನೈಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ & ರೆಟ್ರೋ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಟೇಪ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ: 07/04/2021

 

ವೋಲ್ವೋ ಝರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ: 07/04/2021

 

ಎಂ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021

 

ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021

 

ಮಿರರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021

 

ನೀರು ಮೆದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥವರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021

 

ಮೆಟಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021

 

ನೀರು ಮರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸ್ಥಾವರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021

 

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021

 

ವಾಲ್ವ್ ಪಿನ್, ಟ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ವ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021

 

ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (ಎ.ಎಫ್.ಸಿ.ಎಸ್) ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸರಬರಾಜು, ಅನುಷ್ಠಾನ, ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆಯ್ಕೆ:16/04/2021

 

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:16/04/2021

 

ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೆರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ (ಎಮ್. ಎಫ್. ಸಿ ) ಆಯ್ಕೆ:24/06/2021

 

ಎಮ್. ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಮ್. ಎಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/06/2021

 

ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/06/2021

 

ನೀರು ಮೆದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021

 

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

 

ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

 

ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

 

ವಿನೈಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

 

ಯುವಿ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಪಾಲಿಯುರಿಥೇನ್ ಸೀಲೆಂಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

 

ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಯರ್ ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

 

ಬೆಂಮಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲಯವಾರು ಬಸ್ ಘಟಕಗಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್:8/09/2021

 

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:22/09/2021

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ / ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ / ಉಪಹಾರ ಗೃಹ / ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಛೇರಿ / ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ / ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:22/09/2021

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಹಾಗೂ Pay & Use ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್/ ಕೊಟೇಶನ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ:5/10/2021

 

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ/ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು "ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ " ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯಕಿ/ಏಜನ್ಸಿ/ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಂ ಕೌಂಟರ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ (ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್ ) ದಲ್ಲಿನ Ebony ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲಿರುವ 02 BHK flat ಗಳನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಟೆಂಡರ್:13/10/2021

 

ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ:13/10/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-10-2021 12:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080