ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ದರಗಳು

                                                             

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು
ಪುನರ್ರಚಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ W.E.F 26-05-2020
   Annexure-A
ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಂತಗಳು (2.0 ಕಿ.ಮೀ)

ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ ದರಗಳು 

(15.04.2017)

 ಪುನರ್ರಚಿಸಿದ  ಶುಲ್ಕ 
 ವಯಸ್ಕರು  ಮಕ್ಕಳು  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ
1 5.00 5.00 5.00 5.00
 2  10.00  10.00  5.00  10.00 
 3  15.00  15.00 10.00  10.00 
 4  17.00  20.00  10.00   15.00 
 5  19.00 20.00  10.00   15.00 
6 20.00 20.00 10.00   15.00 
7 20.00 20.00 10.00   15.00 
8 22.00 25.00 15.00 20.00 
9 22.00 25.00 15.00 20.00 
10 23.00 25.00 15.00  20.00 
11 23.00 25.00 15.00  20.00 
12 24.00 25.00 15.00  20.00 
13 24.00 25.00 15.00  20.00 
14 25.00 25.00 15.00  20.00 
15 25.00 25.00 15.00  20.00 
16 25.00 25.00 15.00  20.00 
17 25.00 25.00 15.00  20.00 
18 25.00 25.00 15.00  20.00 
19 26.00 25.00 15.00  20.00 
20 27.00 25.00 15.00  20.00 
21 27.00 30.00 15.00  25.00 
22 29.00 30.00 15.00  25.00 
23 29.00 30.00 15.00  25.00 
24 30.00 30.00 15.00  25.00 
25 30.00 30.00 15.00  25.00 
26 31.00 30.00 15.00  25.00 
27 31.00 30.00 15.00  25.00 
28 31.00 30.00 15.00  25.00 
29 32.00 30.00 15.00  25.00 
30 32.00 30.00 15.00  25.00 
31 & Above (City & Sub-Urban Ordinary services)   30.00 15.00  25.00 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                             Sd

                                                                                                                 ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಒ)

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-06-2020 03:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin