ಖಾಯಂ ಗುತ್ತಿಗೆ

 

ಖಾಯಂ ಗುತ್ತಿಗೆ /Chartered Services ಬಸ್ಸುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳು.

ಪುಷ್ಪಕ್

(50 ಆಸನಗಳು3X2 )

ಸಾಮಾನ್ಯ

(42 ಆಸನಗಳು2 X 2 )

ಮಿಡಿ

(35 ಆಸನಗಳು2 X 2

 

ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀಗೆ

ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀಗೆ

ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀಗೆ

ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಖಾನೆ

45.00

40.00

35.00

ಕಾಲೇಜು

42.00

35.00

32.00

ಶಾಲೆ

40.00

35.00

32.00

 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿÃಮಿಯಂ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರತಿ ಮಾಸಿನ ದರ

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಸ್ಸುಗಳು      (40 ಆಸನ)

ಪುಷ್ಪಕ್  ಬಸ್ಸುಗಳು  (47 ಆಸನ)

ವಜ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರತಿ ಮಾಸಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ

ಮಿಡಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿÃಮಿಯಂ ಮಾಸಿಕ ದರ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ

೬ ದಿನದ ಕಿ.ಮೀಗಳು

೫ ದಿನದ ಕಿ.ಮೀಗಳು

೬ ದಿನದ ಕಿ.ಮೀಗಳು

೫ ದಿನದ ಕಿ.ಮೀಗಳು

2500/-

100

120

100

120

3250/-

2800/-

2600/-

120

140

120

140

3350/-

2850/-

2650/-

140

160

140

160

3400/-

2900/-

2700/-

160

180

160

180

3500/-

2950/-

2850/-

180

200

180

200

3750/-

3100/-

2900/-

200

220

200

220

3900/-

3150/-

3000/-

220

240

220

240

4000/-

3250/-

 

Signal Dedicated

 

 

 

3350/-

1200/- 

 

 

  75 km

 

 

 40 Seater

 47 Seater

 

 

 1450

 1450

 

 

 

35 ಆಸನಗಳ ವೋಲ್ವೊÃ ಬಸ್ಸುಗಳ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾಸಿನ ದರ

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರತಿ ಪಾಸಿನ ದರ

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರತಿ ಪಾಸಿನ ದರ

ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ120 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗೆ

ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ160 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗೆ

ರೂ.4,700/-

ರೂ.5,000/-

 

41 ಆಸನಗಳ ವೋಲ್ವೊÃ ಬಸ್ಸುಗಳ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾಸಿನ ದರ

ರೂ.4,500/-

ರೂ.4,750/-

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-06-2020 02:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin