ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದ

 

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದ

PUSHPAK / ORDINARY/Midi BUSES

Buses Per Km  8 hrs (150 Kms) Per Km 12 hrs (200 Kms) Per Km 24 Hours Rate
Within city limit (250 Kms) Within city limit (300 Kms)
Pushpak (47 ಆಸನ)  Rs. 50/-  Rs. 7,500/-  Rs. 45/-  Rs. 9,000/-   Rs.40/-  Rs.10,000/-  Rs.12,000/-
 Ordinary (40 ಆಸನ)  Rs. 45/-  Rs. 6,750/-   Rs. 40/-   Rs. 8,000/-   Rs.36/-  Rs. 9,000/-  Rs.10,800/-
 Midi (31 ಆಸನ)  Rs. 39/-  Rs. 5,850/-  Rs. 36/-  Rs. 7,200/-  Rs.33/-  Rs. 8,250/-  Rs.9,900/-

 

Volvo A/c : MONDAY TO FIRDAY C.C RATES :01.08.2018

A/c  Buses GST 5%

Buses

8 hrs

(100 kms)

Per Km 

Rs. 80/-

12 hrs

(150 kms)

Per Km 

Rs. 75/-

24 Hours Rate

Within city limit (200 Kms)

Per Km Rs. 75/-

 (250 Kms)

Per Km

Rs.75/-

A/c (35/41 ಆಸನ)

Rs. 8000/-

GST: 400/-

Rs. 8400/-

Rs. 11,250/-

GST: 563/-

Rs. 11,813/-

 Rs. 15,000/-

GST: 750/-

Rs. 15,750/-

 Rs. 18,750/-

GST: 938/-

Rs. 19,688/-

 

Volvo  A/c Saturday, Sunday and Holiday

Buses

8 hrs

(100 kms)

Per Km 

Rs. 70/-

12 hrs

(150 kms)

Per Km 

Rs. 65/-

24 Hours Rate

Within city limit (200 Kms)

Per Km Rs. 65/-

 (250 Kms)

Per Km

Rs.65/-

A/c (35/41 ಆಸನ)

Rs. 7,000/-

GST: 350/-

Rs. 7,350/-

Rs. 9,750/-

GST: 488/-

Rs. 10,238/-

 Rs. 13,000/-

GST: 650/-

Rs. 13,650/-

 Rs. 16,250/-

GST: 813/-

Rs. 17,063/-

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-06-2020 04:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin