ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಯು ವಜ್ರಸೇವೆಗಳು

ವಜ್ರ ಸೇವೆಗಳು ದರಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು

                                                       01-07-2018 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಜ್ರಾ ಎಸಿ ಸೇವೆಗಳ ಶುಲ್ಕ                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                           ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಚಾರಣಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 7760991269                           

ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ  ಮಾರ್ಗ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ
KIA-4 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್.ಎ.ಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ   01:50  07:00 15:00  16:30  19:20  20:40   22:00  00:00  06:10  07:10  09:20 17:30   19:00
KIA-4A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ   02:00  02:00  08:30  09:40 10:40  12:10       12:40  13:50  14:30  16:00  
 KIA-6  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ ,ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ  02:10   02:10  05:30 18:00           07:50  20:30      
 KIA-5   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬನಶಂಕರಿ    ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ,ಜಯನಗರ ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ,ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೬ನೇ  ಹಂತ    01:50    00:00 07:30  08:30 09:30  10:30 12:00  05:30 06:30  07:30 08:30  09:30 10:40
13:00 14:00  15:00 17:00 18:00  19:00 11:40  12:40 15:00  16:00 16:30  17:00
 20:00 21:00   22:00 23:00     17:30   18:00 19:00  20:00   21:00 22:00 
KIA-7A  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ .ಡಿ.ಎ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಶಿವಾಜಿನಗರ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ,ದೊಮಲೂರು , ಸೋನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್   01:50 07:10 08:40  11:20 13:00 16:50  19:00  05:25 06:40  09:20  11:00 14:50  16:50 
 20:50 23:35           18:55 2140         
KIA-8 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್  02:15      06:00 07:00  07:30 08:00  09:00 09:45  05:00  05:30  06:30  07:30  08:30  09:30 
 10:30  11:15  12:00  13:00  14:00  14:30  10:30  13:00  14:30  15:30  16:30 17:00
 15:00  15:45  16:30  17:15  18:00  18:30 17:35  18:15  18:45  19:30 20:15  20:00
19:15  19:35  20:00  20:45  21:30 22:15 21:45 22:45 23:45      
23:00 23:45 00:45                  
KIA-9      ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ       ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ        01:10   01:00 04:30  05:25  06:10  06:30  06:50  00:40  03:00  05:00  06:10  06:40 07:25 
07:25  08:10  08:40  09:10  09:40 10:10 08:10 08:40 09:05 09:30 10:00  10:30 
10:30 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 11:00  11:30  12:00  12:30  13:30  14:00 
13:10 13:30 14:00  14:30 15:00 15:40 14:45 15:15 15:45 16:10 16:30 17:00
16:30 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15  17:15  17:30  18:00  18:15  18:30  19:10 
19:45  20:05  20:25  20:55 21:25  21:55  19:40  20:10  20:40   21:10 21:25  21:40 
22:25 22:55 23:25       22:10 22:50 23:20 23:40    
KIA-10   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಸಿ    ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಯಶವಂತಪುರ ,ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ      01:45 05:00  06:00  07:00  08:00  10:00  11:00  02:00  04:00  05:00  06:00  08:00 09:00 
 12:00  13:00  16:00  17:00  18:00 19:00  10:00  11:00  13:45  15:45  16:15  18:15 
 20:30  21:30 22:30  23:30       19:15 20:15  21:15      
KIA-14 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಡಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್  ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ , ಬಿಳೇಕಳ್ಳಿ  01:50 05:30 06:30 08:50 09:50 10:50 12:30 06:30 07:30 08:30 09:30 11:00 12:00
17:30 18:35 19:35 20:35 22:00 23:30 19:50 20:50 21:50 22:50    

                                                          

                                                                                 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಹಾಯ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ 

ಕ್ರ. ಸಂ                          ಬಿಂದುಗಳು                         ಬಿಂದುವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 
1 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  7760991170
2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ (ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈನ್  ಗೇಟ್ ) 7760991268
3 ಹೆಚ್. ಎಸ್ .ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್  7760991267
4 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  7760991262
5 ಹೆಚ್.ಎ .ಎಲ್  ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ  7760991264
6 ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  7760991266
7 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ  7760991269
8 ಜೆ ಪಿ ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ  7760991265

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಒ)

                                                                                                                                            ಬಿಎಂಟಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-09-2020 11:43 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin