ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಾಧನಾ ಸೂಚಕ

ಸಾಧನಾ ಸೂಚಕ
 ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
I. ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆ: 
 ಭೌತಿಕಾಂಶಗಳು 2013-14   2014-15  2015-16  2016-17  2017-18  2018-19 2019-20 2020-21  2021-22 ಫೆಬ್ರವರಿ -2022 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
1.ಘಟಕಗಳು  39 40 40 43 44 45 45 45  45
2.ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು 561 392 188 344 296 171 0 0 171
3.ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಅನುಸೂಚಿಗಳು  227 621 215 341 364 124 31 846 0
4.ಆಚರಣೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು 6473 6244 6216 6219 6143 6190 6159 5313 5484
5.ಹೊಸ  ವಾಹನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 838 197

0

7 1406 290 361 0 558
6.ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು  492 450 120 214 880 440 190 168 253
7.ಆಚರಣೆಯಾದ ವಾಹನಗಳು 6775 6522 6401 6196 6677 6521 6690 6521 6812
8.ಶೇಕಡ ರದ್ದತಿ  4.8 8.4 10.7 14.7 14.9 12.2 10.6 5.9 7.9
9.ದಿನವಹಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಿಮಿ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)  13.14 12.90 12.21 11.43 11.42 11.35 11.11 5.88 6.55
10.ವಾಹನ  ಉಪಯುಕ್ತತೆ  (ಕಿ.ಮೀ.)  218.2 214.5 208.5 205.5 203.8 202.6 200.4 161.9 171
11.ಶೇಕಡ ವಾಹನ ಬಳಕೆ 91.2 90.5 90.9 88 87.5 84.1 85.1 55 58.6
12.ಕೆ.ಎಮ್.ಪಿ.ಎಲ್  3.82 3.79 3.76 3.73 3.74 3.74 3.75 4.29 4.27
13.ಅವಘಡಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  3521 2754 2570 1631 2024 1243 1284 268 48
14.ಅವಘಡಗಳ  ಪ್ರಮಾಣ 10,000 ಕಿಮಿ ಗೆ 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.03 0.01 0.01
15.ಅಪಘಾತಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  370 388 338 202 293 283 224 98 117
16.ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ. ಗೆ  0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06
17.ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 36079 36474 35554 34786 34114 33878 33292 32308 29860

 

 

II.ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ:
ವಿವರಗಳು 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 ಫೆಬ್ರವರಿ -2022 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
1.ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 4795.90 4708.56 4469.82 2205.20 4164.53 4152.85 4065.51 2147.48 2189.00
     %ಹೆಚ್ಚಳ 3.4 -1.8 -5.1 -5.9 -1.0 -0.3 -2.1 -47.2 17.0
2.ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 176557.33 199411.06 191802.62 177047.15 176470.60 183884.04 180700.00 69976.42 74932.00
     %ಹೆಚ್ಚಳ 16.5 12.9 -3.8 -7.7 -0.3 4.2 -1.7 -61.3 31.7
3. ಇತರೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)                   
a)ಸರ್ಕಾರದಸಹಾಯಧನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 16597.92 17014.00 19520.98 21095.38 25828.00 18875.04 18175.00 99939 83290.00
b) ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 8238.94 9259.37 9424.79 12467.88 20400.91 26570.47 13122.00 15390.48 11665.00
c) ಒಟ್ಟು ಇತರೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 24836.86 26273.37 28945.77 33563.26 46228.91 45445.51 31297.00 115329.48 94955.00
4. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ     (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 201394.23 225684.43 220748.39 210610.41 222699.51 229329.55 211997.00 185305.90 169887.00
     %ಹೆಚ್ಚಳ 21.3 12.1 -2.2 -4.6 5.7 3.0 -7.6 -12.6 23.7

5. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

216153.14 232174.81 219375.73 236701.42 244460.97 264278.29 266931.00 201725.88 183310.00

% ಹೆಚ್ಚಳ

19.5 7.4 -5.5 7.9 3.3 8.1 1.0 -24.4 15.1

6.ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

-39595.78 -32763.75 -27572.11 -59654.27 -67990.37 -80394.25 -86231.00 -131749.46 -108378.00
7.ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ(ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) -14758.15 -6490.38 1372.66 -26091.01 -21761.46 -34948.74 -54934.00 -16419.98 -13423.00
8.. ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) 3681.4 4235.1 4291.1 4210.2 4237.5 4427.9 4444.7 3258.5 3423.1
    %ಹೆಚ್ಚಳ 12.6 15.0 1.3 -1.9 0.6 4.5 0.4 -26.7 12.1

9. ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)

4199.3 4793.1 4938.6 5008.3 5347.5 5522.2 5214.5 8629.0 7760.9

    %ಹೆಚ್ಚಳ

17.3 14.1 3.0 1.4 6.8 3.3 -5.6 65.5 5.3
10.ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 4507.0 4930.9 4907.9 5628.8 5870.1 6363.8 6565.7 9393.6 8374.1

    %ಹೆಚ್ಚಳ

15.6 9.4 -0.5 14.7 4.3 4.2 3.2 43.1 -2.1 
11. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ(ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) -825.6 -695.8 -616.9 -1418.6 -1632.6 -1935.9 -2121.0 -6135.1 -4951.0

12. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ(ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)(ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 

-307.7 -137.8 30.7 -620.4 -522.5 -841.6 -1351.2 -764.6 -613.2

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-07-2022 10:35 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080