ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
  ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು   ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು       
1 ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಎಸ್ ನಂದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು chairman@mybmtc.com 080-22537544 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
2 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ವಿ.ನವೀನ್‌ ಕಿರಣ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು  -   ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
3

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ಸತ್ಯವತಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  md@mybmtc.com 080-22537501 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
4 ಶ್ರೀಮತಿ.ರಾಧಿಕಾ ಜಿ, ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ) directorsv@mybmtc.com 080-22537512 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
5 ಶ್ರೀ. ಆ.ವ. ಸೂರ್ಯ ಸೇನ್,  ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) directorit@mybmtc.com 080-22537510 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

 

 

 

 

  ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್ -1 ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
1 ವೈ ದೇವರಾಜ್  ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991204 gmp@mybmtc.com
2 ಎಮ್.ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ನಿ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760529696 cme@mybmtc.com
3 ಅಬ್ದುಲ್ ಖುದ್ದೂಸ್ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 9148910786 caofa@mybmtc.com
4 ಎಸ್.  ರಾಜೇಶ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991010 ctmo@mybmtc.com
5 ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮುಲ್ಕವಾನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991200 ctmc@mybmtc.com
6 ವೆಂಕಟೇಶ .ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991149 clo@mybmtc.com
7 ಮಮತಾ ಬಿ ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991390  
8 ಕೆ. ಜಿ. ಸದಾನಂದ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರಿದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991151 cosp@mybmtc.com
9 ಎಸ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಸ್ವ ನಿ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991081 csvo@mybmtc.com
10 ನಾಗೇಂದ್ರ  ಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (17/1) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991015 csm@mybmtc.com
11 ರಾಧಾ ಎಲ್ ಗುಂಡಳ್ಳಿ  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರಿದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು(17/1 ಸಿ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991787  
12 ಕೆ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜು ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991011  
13 ಜಿ.ಟಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991225  
14 ಪೇಮಾ ಶೇಡದ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ ಲೆ ಪ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991249 dycao@mybmtc.com 
15 ಮಂಜುಶ್ರೀ . ಆರ್  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991242  
16 ಯಶವಂತ್  ಕುಮಾರ್. ಪಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991124 dycme@mybmtc.com
17 ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಸಿ  ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-01 7760991133  
18 ಕಿರ್ತಿಚಂದ್ರ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991154 dycosp@mybmtc.com
19 ಜೆ . ಸತೀಶ್ ರಾಜ್  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991377  
20 ವಾಣಿ ಎಂ ಎಸ್  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991176  
21 ಎಮ್. ಜಗದೀಶ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991131 dcsouth@mybmtc.com
22 ಎಸ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760997176 dcwest@mybmtc.com  
23 ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ. ಬಿ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991211 dccentral@mybmtc.com 
24 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991132 dcnorth@mybmtc.com 
25 ದಿವಾಕರ್ ಹೆಚ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991090 dcnortheast@mybmtc.com  
26 ಶರಣ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆ. ಎಮ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991191 dceast@mybmtc.com  
     
 ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್-1 ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಪರಿಮಳಾ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991079 dycsvo1@mybmtc.com
2 ಎ.ಜಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ  ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991024  
3 ಎಂ ಸಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991076 dycsvolc@mybmtc.com  
4 ಮೇಘ ವೈ ಜೆ  ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991165 sostores@mybmtc.com
5 ವಸಂತಬಾಯಿ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991159 sostores@mybmtc.com
6 ಬಿ.ಎಸ್ ಮುನಿರಾಮೇಗೌಡ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760166533 aocentral@mybmtc.com
7 ಸತೀಶ್‌ ಎಂ ಆರ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ    
8 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991126 aoacc@mybmtc.com 
9 ಟಿ ಎಲ್ ಅರುಣ್  ಕುಮಾರ್  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991246  
10 ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991248 sm@mybmtc.com 
11 ಆರ್ ಸುಧಾರಾಣಿ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991127 sm@mybmtc.com 
12 ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಎ  ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996815 lawo@mybmtc.com  
13 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಎಂ ವಿ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991150 lawo@mybmtc.com  
14 ಎಮ್ ವಾಸಂತಿ  ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991101  
15 ಮಧುರಾ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಜಿ   ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991190  
16 ಜಿ ಎಸ್ ಸುದೀರ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991012 dtoeast@mybmtc.com
17 ಪ್ರತಿಮಾ ಎಸ್ ವಿ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991099 dtowest@mybmtc.com
18 ಎಸ್  ಮಂಜುನಾಯ್ಕ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991332 dtocentral@mybmtc.com
19 ಜಿ.ಎಸ್.ಸುದೀರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಉತ್ತರ  ವಲಯ 7760991333  
20 ಚಾಮರಾಜ.ಬಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್‌ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ 7760991335 dtonorth@mybmtc.com
21 ಜಿ.ಎಮ್.ಮಹೇಶ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991335 dtosouth@mybmtc.com
22 ಅವಿನಾಶ್ ಎನ್ ಎಸ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991203 dtoplanning@mybmtc.com 
23 ಶಿಲ್ಪಿ  ಬಿ.ಎಸ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ          -  
24 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ ಅವಟಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ ) 7760991017 dtoopn@mybmtc.com
25 ಶ್ಯಾಮಲಾ ಏಸ್ ಮುದ್ದೋಡಿ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991026 dtocentral@mybmtc.com  
26 ಸಬೀನಾ ಬೇಗಮ್. ಯು  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬನಶಂಕರಿ ಟಿ ಟಿ ಎಂ ಸಿ   7760991062  
27 ರಾಜೀವ ಲೋಚನ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ) ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ  7760991348  
28 ಸೌಮ್ಯಾ ಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇ.ಕಾ-೦೧ 7760991135                     
29 ಚೈತ್ರಾ ಕೆ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991260 dmeco1@mybmtc.com
30 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991137 dmewest@mybmtc.com
31 ಚಂದು .ಕೆ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991331 dmeeast@mybmtc.com 
32 ಹೊಸಪೂಜಾರ ಎ ಬಿ    ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991334 dmenorth@mybmtc.com 
33 ನಾಗರಾಜ್ ಜಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991083 dmenortheast@mybmtc.com 
34 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇ.ಕಾರ್ಯಗಾರ-02 7760166500  
35 ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991136 dmesouth@mybmtc.com 
36 ಅಮರೇಶ್ ಎಂ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991067 dmecentral@mybmtc.com 
37 ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇ.ಕಾರ್ಯಗಾರ-04 7760991140  
38 ಗೋಪಾಲಾಕೃಷ್ಣಾ ಎಸ್‌ ಎಮ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇ.ಕಾರ್ಯಗಾರ-03    
39 ಮಂಜಣ್ಣ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760996866  
40 ರಂಗರಾಜು ಬಿ ಪಿ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991994  
41 ಸುಮಿತ್ರಾ ಡಿ  ಆಪ್ತಸಹಾಯಕರು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ -  
 
      ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್- II ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಜಯರಾಮ್ ಎ.ಇ ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991220   
2 ಹೆಮಲತಾ ಎಂ ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991115   
ಶಾಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991217  
4 ಪ್ರಭಾವತಿ.ವಿ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991337   
5 ಸುಧಾ ಸಿ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991213   
6 ಮೋಬಿನ ತಾಜ್  ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991245   
7 ಜಯಶ್ರೀ ರಾಜೋಳಿ  ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991147       
 8 ಸುನಿತಾ ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ

  7760991082

& 7760999000

 
9 ರಮ್ಯ.ಸಿ.ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991077  
10 ಮಮತಾ ಬಿ.ಕೆ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ವಾ) 7760991222   
11 ಸುದಾ ಸಿ.ಸಿ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ) 7760991263                       
12 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ ಎಮ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಐ.ಟಿ.ಎಸ್ ) 7760991014  
13 ರಘು ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಎ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ) 7760991013                    
14 ಪ್ರದೇಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ ಎನ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ 7760991405  
15 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
7760991016   
16  ಪ್ರಶಾಂತಕುಮಾರ್‌ ನಾಯಕ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ    
17 ಉಷಾದೇವಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991184   
18 ಉಮಾ ಏನ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991341   
19 ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦2    
20 ಶೈಲಾಜಾ ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991360   
21 ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760995115   
22 ಮಾನವಿ.ಕೆ.ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ    
23 ರಾಮಪ್ಪ ಬಂಟನೂರು ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991161  
24 ರಮೇಶ್ ಎಮ್  ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991157  
25 ಶಶಿಕಲಾ ಎಮ್  ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991169  
26 ಅಜಿತ್ ತೊರಗಲ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760999000  
27 ದೀಪಕ್ ಎನ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ 17/1 ಸಹಾಯಕ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ   ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  7760991226  
28 ಎ ಹೆಚ್. ಬುಡೇನ್ಸಾಬ್  ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿವಿಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991187  
29  ಅನಿತಾ ಕುಮಾರ್  ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ  ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ    
     
     ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಪೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಎಸ್‌ ವಿಶ್ವೇಶ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೨ 7760991402 dm2@mybmtc.com
2 ಈ ಕಾಂತರಾಜ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೩ 7760991403 dm3@mybmtc.com
3 ನಯನ ಎಂ ಎನ್ ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ (ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ) ಘಟಕ-೦೪ 7760991404 dm4@mybmtc.com
4 ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೬ 7760991406 dm6@mybmtc.com
5 ಭೀಮಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೦೭ 7760991407 dm7@mybmtc.com
6 ಹೆಚ್ೆಸ್.ಶ್ರೀವತ್ಸವ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೮ 7760991408 dm8@mybmtc.com
7 ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ. 17/1 ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ  ಘಟಕ-೦೯ 7760991409 dm9@mybmtc.com
8 ಮದುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೦ 7760991410 dm10@mybmtc.com
9 ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಕೆ ಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೧ 7760991411 dm11@mybmtc.com
10 ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೨ 7760991412 dm12@mybmtc.com
11 ಹೆಚ್ .ಎಸ್  ಶ್ರೀವತ್ಸ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೩ 7760991413 dm13@mybmtc.com
12 ಡಿ.ಜಿ.ಪ್ರಸನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೪ 7760991414 dm14@mybmtc.com
13 ಹೆಚ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ
ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ
ಘಟಕ-೧೫ 7760991415 dm15@mybmtc.com
14 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಿ ಆರ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೧೬ 7760991416  dm16@mybmtc.com
15 ಹರೀಶಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೭ 7760991417 dm17@mybmtc.com
16 ನಟರಾಜ್ ಟಿ ಎಲ್   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ/ಘ.ವ್ಯ-29 ಘಟಕ-೧೮ 7760991418 dm18@mybmtc.com
17 ಎನ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ) ಘಟಕ-೧೯ 7760991419 dm19@mybmtc.com
18 ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೨೦ 7760991420 dm20@mybmtc.com
19 ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೧ 7760991421 dm21@mybmtc.com
20 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿ.ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೨ 7760991422 dm22@mybmtc.com
21 ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೩ 7760991423 dm23@mybmtc.com
22 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎ. ಆರ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ) ಘಟಕ-೨೪ 7760991424 dm24@mybmtc.com
23 ವಿಲ್ಸನ್ ಲೋಬೋ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೨೫ 7760991425 dm25@mybmtc.com
24 ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೬ 7760991426 dm26@mybmtc.com
25 ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಎಮ್.ಸಿ
 
ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೭ 7760991427 dm27@mybmtc.com
26 ಜಯರಾಮ್ ಕಟ್ಟೇಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ) ಘಟಕ-೨೮ 776099 1428 dm28@mybmtc.com
27 ಸತೀಶ್ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ   ಘಟಕ-೨೯ 7760991429 dm29@mybmtc.com
28 ರವೀಂದ್ರ ಬಿ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೦ 7760991430 dm30@mybmtc.com
29 ಬಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೧ 7760991431 dm31@mybmtc.com
30 ಪಿ ರಮೇಶ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೨ 7760991432 dm32@mybmtc.com
31 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಪಿ.ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೩ 7760991433 dm33@mybmtc.com
32 ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಡಿ  ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೪ 7760991434 dm34@mybmtc.com
33 ಕೆ ವಿ ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೫ 7760991435 dm35@mybmtc.com
34 ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರು/ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ                ಘಟಕ-೩೬ 7760991436 dm36@mybmtc.com
35 ದಯಾನಂದ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೩೭ 7760991437 dm37@mybmtc.com
36 ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಬಿ. ಜೆ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೩೮ 7760991438 dm38@mybmtc.com
37 ಸುರೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ) ಘಟಕ-೩೯ 7760991439 dm39@mybmtc.com
38 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೪೦ 7760999840 dm40@mybmtc.com
39 ಷಮೂನ್‌ ಪಾಷಾ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೪೧ 7760999841 dm41@mybmtc.com
40          -              - ಘಟಕ-೪೨ 7760999842 dm42@mybmtc.com
41 ಮಂತ್ರಪ್ಪ ಮಂಜಮ್ಮ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೪೩ 7760999843 dm43@mybmtc.com
42 ವನಜಲೇಖಾ ನಾಯಕ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ/ಹಿ.ಗ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೪೪ 7760988644 dm44@mybmtc.com
43 ಬಿಂಧು ಭಾರ್ಗವಿ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೪೫ 7760999845 dm45@mybmtc.com
44 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮೂರ್ತಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ/ಹಿ.ಗ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೪೬ 7760999846 dm46@mybmtc.com
45 ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ  ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೭ 7760991147 dm47@mybmtc.com
46 ಜೆ.ಟಿ ಚೌದರಿ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೮ 7760991148 dm48@mybmtc.com
47

ಎಂ.ಎನ್ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ

ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೫0 7760678650  dm50@mybmtc.com

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-11-2022 01:21 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080