ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
1 ಶ್ರೀ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು chairman@mybmtc.com 080-22537544 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
2

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ಸತ್ಯವತಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು.. md@mybmtc.com 080-22537503 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಲಾಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮೀ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್  ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ) directorsv@mybmtc.com 080-22537513 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
4 - ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) directorit@mybmtc.com 080-22537514 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

 

 

 

 

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಮಲ್ಲಾಬಾದಿ ​

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಿ ಆರ್ ​

  ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್ -1 ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
1 ವೈ ದೇವರಾಜ್  ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991204 gmp@mybmtc.com
2 ಎ ಎನ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್  ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ನಿ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760529696 cme@mybmtc.com
3 ಅಬ್ದುಲ್ ಖುದ್ದೂಸ್ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 9148910786 caofa@mybmtc.com
4 ಜಿ ಟಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ   ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಚರಣೆ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991010 ctmo@mybmtc.com
5 ಜೆ ಸತೀಶ್ ರಾಜ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991200 ctmc@mybmtc.com
6 ವೆಂಕಟೇಶ .ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991149 clo@mybmtc.com
7 ಮಮತಾ ಬಿ ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991390  
8 ಕೆ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್  ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರಿದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991151 cosp@mybmtc.com
9 ನಾಗೇಂದ್ರ  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್‌ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ 7760991183  
10 ಜಿ ಟಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ  ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ‌ (ಸ್ವ ನಿ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991081 csvo@mybmtc.com
11 ಕೆ ಜಿ ಸದಾನಂದ  ಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (17/1) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991015 csm@mybmtc.com
12 - ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991225  
13  ಜೆ ಸತೀಶ್ ರಾಜ್  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ)   ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  7760991787   
14 ಜೆ ಸತೀಶ್ ರಾಜ್  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  7760991377  
15 ಪೇಮಾ ಶೇಡದ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ ಲೆ ಪ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991249 dycao@mybmtc.com 
16 ಮಂಜುಶ್ರೀ . ಆರ್  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991242  
17 ಯಶವಂತ್  ಕುಮಾರ್. ಪಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991124 dycme@mybmtc.com
18  ಎಸ್ ಆರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್  ಉಮಯಾಶಿ 17/1 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ & ಖರೀದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991154  
19 ಆರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ  ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-01 7760991133  
20 ವಾಣಿ ಎಂ ಎಸ್  ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991176  
21 ರಂಗರಾಜು ಬಿ ಪಿ   ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991994   
22  ಎಂ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್  ಉಮುಯಶಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991180  
23 ಕೀರ್ತಿ ಚಂದ್ರ   ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991131 dcsouth@mybmtc.com
24 ಎಸ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760997176 dcwest@mybmtc.com  
25 ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ. ಬಿ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991211 dccentral@mybmtc.com 
26 ಪಿ ವೈ ನಾಯಕ್  ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991132 dcnorth@mybmtc.com 
27 ದಿವಾಕರ್ ಹೆಚ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991090 dcnortheast@mybmtc.com  
28 ಶರಣ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆ. ಎಮ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991191 dceast@mybmtc.com  
     
 ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್-1 ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಬಿ.ಎಸ್ ಮುನಿರಾಮೇಗೌಡ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760166533 aocentral@mybmtc.com
2 ದಿವಾಕರ್ ಜೆ ಬಿ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 17/1ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991057  
ಟಿ ಎಲ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991246  
4 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991147  
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991248 sm@mybmtc.com 
ವಸಂತಬಾಯಿ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991156 sostores@mybmtc.com
ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಎ  ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996815 lawo@mybmtc.com  
8 ಪರಿಮಳಾ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991079 dycsvo1@mybmtc.com
ಭಾರತಿ ಎಸ್ ಎನ್  ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991024  
10 ಎಮ್ ವಾಸಂತಿ  ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991101  
11 ಮಧುರಾ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಜಿ   ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991190  
12  ಶ್ಯಾಮಲಾ  ಮುದ್ದೋಡಿ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  - -  
13  ಎಸ್  ಮಂಜುನಾಯ್ಕ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ & ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್‌ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ 7760991332 dtocentral@mybmtc.com
14 ಜಿ ಎಸ್ ಸುದೀರ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಉತ್ತರ  ವಲಯ 7760991333 dtoeast@mybmtc.com
15  ಜಿ.ಎಮ್.ಮಹೇಶ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991335  
16  ಅವಿನಾಶ್ ಎನ್ ಎಸ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991203  
17 ಪುರುಷೋತ್ತಮ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991012  
18  ವನಜ ಲೇಖಾ ನಾಯಕ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  7760991060  
19 ಪ್ರತಿಮಾ ಎಸ್ ವಿ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ(ವಾ)  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ವಾ) 7760991026  
20  ಜೆ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991099  
21 ರಾಜೀವ ಲೋಚನ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ) ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ  7760991348  
22 ಜೆ ಜಿ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಿಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ  7760991173  
23 ಹೊಸಪೂಜಾರ ಎ ಬಿ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991334 dmenorth@mybmtc.com 
24 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಎಮ್   ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇ.ಕಾ-೦೧ 7760991135                     
25 ವಿಲ್ಸನ್ ಲೋಬೋ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991067  
26 ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991136 dmesouth@mybmtc.com 
27 ಶೀಮಾ ಪಿ ಕೆ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು -    
28 ಚೈತ್ರಾ ಕೆ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991260 dmeco1@mybmtc.com
29 ಆಶಾಲತಾ ಕೆ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991137 dmewest@mybmtc.com
30 ಚಂದು .ಕೆ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991331 dmeeast@mybmtc.com 
31 ಸತೀಶ್ ಬಿ ಎಮ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991083 dmenortheast@mybmtc.com 
 
      ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್- II ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಹೆಮಲತಾ ಎಂ ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991115   
ಶಾಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991217  
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಟಿ  ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991205  
4 ಸುಧಾ ಸಿ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991213   
5 ಮೋಬಿನ ತಾಜ್  ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991245   
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ ಎನ್  ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991126  
ರಮೇಶ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991337  
8 ರಮ್ಯ.ಸಿ.ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991077  
ಆಪ್ತಬ್ ಪಾಶಾ  ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ -  
10  ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಜೆ  ಸಹಾಯಕ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991226  
11  ಶೈಲಾಜಾ ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991360  
12  ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760995115  
13  ಮಾನವಿ.ಕೆ.ಎಮ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ 17/1 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು , ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಶಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ    
14  ನಂದಿನಿ ಜೆ  ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991150  
15  ರಾಮಪ್ಪ ಬಂಟನೂರು ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991161  
16  ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಎಂ  ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991165  
17  ಆನಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್  ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991169  
18  ರಮೇಶ್ ಎಮ್  ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991157  
19  ಎ ಹೆಚ್. ಬುಡೇನ್ಸಾಬ್  ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿವಿಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991187  
20  ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಿ   ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಾತಂ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  7760990977   
21  ಸುನಿತಾ ಜೆ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ   7760999000  
22  ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ  7760991082  
23 ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬನಶಂಕರಿ ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ    
24 ಷಮೂನ್ ಪಾಷಾ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆ ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ      
25  ಸುಧಾ ಸಿ.ಸಿ    ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆಚರಣೆ)  7760991203   
26  ಶ್ರೀವತ್ಸವ    ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ವಾ)  7760991222   
27 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೆ ಎಮ್
 
ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು   ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆಚರಣೆ)  7760991013   
28  ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ   ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಐ.ಟಿ.ಎಸ್ ) 7760991014   
29 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಶಿವಾಜಿನಗರ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
7760991059   
30 ಉಷಾದೇವಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991184   
31 ಉಮಾ ಏನ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991341   
32 ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಬಸಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1    
33 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಿ.ಬಿ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦2 7760991139  
34  ಮನ್ಮತನ್   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦3 7760999742   
35  ರವಿಕುಮಾರ್ ಜೆ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991134  
36  ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ ಕೇ.ಕಾ-೦4 7760991140  
37  ಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ ಕೇ.ಕಾ-೦3 -  
     
     ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಪೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಕರುಣಾಕರ ಎನ್ ಪಡುಕೋಣಿ   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೦೨ 7760991402 dm2@mybmtc.com
2 ಈ ಕಾಂತರಾಜ್  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೩ 7760991403 dm3@mybmtc.com
3 ರವೀಂದ್ರ ಬಿ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೪ 7760991404 dm4@mybmtc.com
4 ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೬ 7760991406 dm6@mybmtc.com
5 ಭೀಮಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೦೭ 7760991407 dm7@mybmtc.com
6 ರವೀಂದ್ರ ಗಜಾನನ ನಾಡಗೌಡರು  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೦೮ 7760991408 dm8@mybmtc.com
7 ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೦೯ 7760991409 dm9@mybmtc.com
8 ಮದುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೦ 7760991410 dm10@mybmtc.com
9 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೧ 7760991411 dm11@mybmtc.com
10 ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೨ 7760991412 dm12@mybmtc.com
11 ಡಿ.ಜಿ.ಪ್ರಸನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೩ 7760991413 dm13@mybmtc.com
12 ಬಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೪ 7760991414 dm14@mybmtc.com
13 ಹೆಚ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ
ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ
ಘಟಕ-೧೫ 7760991415 dm15@mybmtc.com
14 ದಯಾನಂದ ಎನ್ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೧೬ 7760991416  dm16@mybmtc.com
15 ಹರೀಶಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೭ 7760991417 dm17@mybmtc.com
16 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಮಲ್ಲಾಬಾದಿ    ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೧೮ 7760991418 dm18@mybmtc.com
17 ಎನ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ) ಘಟಕ-೧೯ 7760991419 dm19@mybmtc.com
18

ಕೆಂಪರಾಜು ಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೦ 7760991420 dm20@mybmtc.com
19 ಜಿ ಎನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೧ 7760991421 dm21@mybmtc.com
20 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎನ್  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೨ 7760991422 dm22@mybmtc.com
21 ಬಡ್ದುನಾಯಕ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೨೩ 7760991423 dm23@mybmtc.com
22 ಭಾಸ್ಕರ್ ವಿ ಆರ್   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೪ 7760991424 dm24@mybmtc.com
23 ಅಣ್ಣ ಪ್ಪಯ್ಯ ಆಚಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೫ 7760991425 dm25@mybmtc.com
24 ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಚ್  ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ, 17/1 ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೨೬ 7760991426 dm26@mybmtc.com
25 ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಎಮ್.ಸಿ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೭ 7760991427 dm27@mybmtc.com
26 ಬಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೨೮ 776099 1428 dm28@mybmtc.com
27 ಸತೀಶ್ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ   ಘಟಕ-೨೯ 7760991429 dm29@mybmtc.com
28 ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೩೦ 7760991430 dm30@mybmtc.com
29 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿ.ಹೆಚ್  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೧ 7760991431 dm31@mybmtc.com
30 ಪಿ ರಮೇಶ್  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೨ 7760991432 dm32@mybmtc.com
31 ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೩ 7760991433 dm33@mybmtc.com
32 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ) ಘಟಕ-೩೪ 7760991434 dm34@mybmtc.com
33 ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೫ 7760991435 dm35@mybmtc.com
34 ಕೃಷ್ಣಾ  ಎಂ ಜಿ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ       ಘಟಕ-೩೬ 7760991436 dm36@mybmtc.com
35 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಿ ಆರ್  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೭ 7760991437 dm37@mybmtc.com
36 ಗರಗ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ   ಘಟಕ-೩೮ 7760991438 dm38@mybmtc.com
37 ರಾಜೇಶ್ ಮೊಗೇರ್  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೯ 7760991439 dm39@mybmtc.com
38 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೪೦ 7760999840 dm40@mybmtc.com
39 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಆರ್  ಸಾ.ಕಾ.ಅ/ ಘ.ವ್ಯ (ಪ್ರ)  ಘಟಕ-೪೧ 7760999841 dm41@mybmtc.com
40 ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಡಿ ಎಸ್   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೨ 7760999842 dm42@mybmtc.com
41 ಬಿ ಎಸ್ ಶಿಲ್ಪಿ    ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಘಟಕ-೪೩ 7760999843 dm43@mybmtc.com
42 ಎಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೪೪ 7760988644 dm44@mybmtc.com
43 ಬಿಂಧು ಭಾರ್ಗವಿ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೪೫ 7760999845 dm45@mybmtc.com
44 ಎಂ ಜಿ ದಿನೇಶ್   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೬ 7760999846 dm46@mybmtc.com
45 ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ  ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೭ 7760991147 dm47@mybmtc.com
46 ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಕೆ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೪೮ 7760991148 dm48@mybmtc.com
47 ರಮೇಶ್ ಬಿ ವೈ   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೪೯  9731460849 dm49@mybmtc.com
48

ಎಂ.ಎನ್ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ

ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೫0 7760678650  dm50@mybmtc.com
49 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೫೧ 7760991452 dm51@mybmtc.com
50 ಜೆ ಟಿ ಚೌದರಿ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೫೨ 7795961452  
51 ಮಮತಾ ಬಿ.ಕೆ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಾಗದಾಸನಹಳ್ಳಿ     

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-12-2023 01:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080