ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
1 ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಎಸ್ ನಂದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು chairman@mybmtc.com 080-22537544 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
2 ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ್  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು  -   ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
3 ಶ್ರೀ. ವಿ. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ,  ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  md@mybmtc.com 080-22537501 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
4 ಶ್ರೀ. ಡಾ. ಅರುಣ್ . ಕೆ ,  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ) directorsv@mybmtc.com 080-22537512 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
5 ಶ್ರೀ. ಆ.ವ. ಸೂರ್ಯ ಸೇನ್,  ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) directorit@mybmtc.com 080-22952510 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

 

 

 

  ನವೆಂಬರ್  - 2019 ರಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್ -1 ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
1 ಎಮ್.ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ನಿ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760529696 cme@mybmtc.com
ಎಸ್.  ರಾಜೇಶ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991010 ctmo@mybmtc.com
3 ಶ್ರೀನಿವಾಸ  ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991201 cpso@mybtc.com
4 ಶಿವಕುಮಾರಯ್ಯ ಬಿ . ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991204 gmp@mybmtc.com
5 ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮುಲ್ಕವಾನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991200 ctmc@mybmtc.com
6 ವೆಂಕಟೇಶ .ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991149 clo@mybmtc.com
7 ನಾಗೇಂದ್ರ  ಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (17/1) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991015 csm@mybmtc.com
8 ಅಬ್ದುಲ್ ಖುದ್ದೂಸ್ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 9148910786 caofa@mybmtc.com
9 ಕೆ. ಜಿ. ಸದಾನಂದ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರಿದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991151 cosp@mybmtc.com
10 ಬಿ . ಸಿ ನಿರಂಜನ್  (ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು) /17/1 Principal WTC 7760991105  dyctmo@mybmtc.com
11 ಎಸ್. ಆರ್ ಸತೀಶ್   ಬಾಬು  ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991007 boardsec@mybmtc.com
12  ವಾಣಿ. ಎಂ.ಎಸ್ ಚೀಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್(I/C)  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991185  
13 ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಫೀಜುಲ್ಲ  ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991787 clwo@mybmtc.com
14 ಭದ್ರಗಿರಿ   ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ(I/C) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991181 jointcsvo@mybmtc.com
15 ವಿ . ನಾಗರಾಜ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991225 dyctmo@mybmtc.com
16 ಯಶವಂತ ಆರ್ ನಾಯಕ (ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಕ ಅಭಿಯಂತರ) 17/1 ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991180 esto@mybmtc.com
17 ಕಿರ್ತಿಚಂದ್ರ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991154 dycosp@mybmtc.com
18 ಯಶವಂತ್  ಕುಮಾರ್. ಪಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991124  dycme@mybmtc.com
19   ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ ಎಮ್   ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  -  
20 ಸುಮನ. ಯು ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - dycao@mybmtc.com 
21 ಬಸವರಾಜಪ್ಪ. ಹೆಚ್.ಸಿ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇ.ಕಾ-೦೧  ಕೇ.ಕಾ-೦೧  7760991133 wmcws1@mybmtc.com 
22 ಎಮ್. ಜಗದೀಶ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991131 dcsouth@mybmtc.com
23 ಎಸ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760997176 dcwest@mybmtc.com  
24 ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ. ಬಿ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991211 dccentral@mybmtc.com 
25 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991132 dcnorth@mybmtc.com 
26 ರಮೇಶ. ಹೆಚ್.ಎಮ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991090 dcnortheast@mybmtc.com  
27 ಶರಣ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆ. ಎಮ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991191 dceast@mybmtc.com  
     
ನವೆಂಬರ್- 2019 ರಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್-1 ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಬಿ.ಎಸ್ ಮುನಿರಾಮೇಗೌಡ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760166533 aocentral@mybmtc.com
ಸತೀಶ್ ಎಂ ಆರ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ      
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991126 aoacc@mybmtc.com 
4 ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991248 sm@mybmtc.com 
5 ಆರ್ ಸುಧಾರಾಣಿ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991127 sm@mybmtc.com 
6 ಮೇಘ ವೈ ಜೆ  ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991165 sostores@mybmtc.com
7 ವಸಂತಬಾಯಿ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991159 sostores@mybmtc.com
8 ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಎ  ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996815 lawo@mybmtc.com  
9 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಎಂ ವಿ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991150 lawo@mybmtc.com  
10 ಪರಿಮಳಾ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991079 dycsvo1@mybmtc.com 
11 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ ಆರ್  ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991077 dycsvo2@mybmtc.com  
12 ಎಂ ಸಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991076 dycsvolc@mybmtc.com  
13 ಎಮ್ ವಾಸಂತಿ  ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991101  
14 ಮಧುರಾ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಜಿ   ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991190  
 15 ಜಿ ಎಸ್ ಸುದೀರ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991012 dtoeast@mybmtc.com
16  ಅವಿನಾಶ್ ಎನ್ ಎಸ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991099 dtowest@mybmtc.com
17 ಎಸ್  ಮಂಜುನಾಯ್ಕ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991332 dtocentral@mybmtc.com
18 ಚಾಮರಾಜ.ಬಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಉತ್ತರ  ವಲಯ 7760991333 dtonorth@mybmtc.com
 19 ಶಿಲ್ಪಿ ಬಿ ಎಸ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991257 dtonortheast@mybmtc.com
20  ಜಯಪಾಲ ಎನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೆಬಿಎಸ್  7760991057 dtokbs@mybmtc.com 
21  ಪ್ರತಿಮಾ ಏಸ್ ವಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991203 dtoplanning@mybmtc.com 
22  ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ ಅವಟಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991017 dtoopn@mybmtc.com
23 ಶ್ಯಾಮಲಾ ಏಸ್ ಮುದ್ದೋಡಿ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991026 dtocentral@mybmtc.com  
24 ಸಬೀನಾ ಬೇಗಮ್. ಯು  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬನಶಂಕರಿ ಟಿ ಟಿ ಎಂ ಸಿ   7760991062  
25 ನಯನ . ಎಮ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಐ.ಟಿ.ಎಸ್ ) 7760991014 dtoits@mybmtc.com 
26 ವನಜ ಲೇಖ ನಾಯಕ್   ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  7760991060 dtokrm@mybmtc.com 
27 ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ)  ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ  7760991348             
28 ಸೌಮ್ಯಾ ಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇ.ಕಾ-೦೧ 7760991135                     
29 ಸೀಮಾ ಪಿ ಕೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕಅಭಿಯಂತರರು                              
30 ಚೈತ್ರಾ ಕೆ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991260 dmeco1@mybmtc.com
31 ಆರ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991137 dmewest@mybmtc.com
32 ಚಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991331 dmeeast@mybmtc.com 
33 ಹೊಸಪೂಜಾರ ಎ ಬಿ    ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991334 dmenorth@mybmtc.com 
34 ನಾಗರಾಜ್ ಜಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991083 dmenortheast@mybmtc.com 
35 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾ ಎಸ್ ಎಮ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇ.ಕಾ-೦೪   7760991140  
36  ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇ.ಕಾ-೦೨ 7760166500  
37 ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991136 dmesouth@mybmtc.com 
38 ಅಮರೇಶ್ ಎಂ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991067 dmecentral@mybmtc.com 
39 ಮಂಜಣ್ಣ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760996866  
40 ಶೋಭಾ ಎಂ ಎ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991179  
41 ರಂಗರಾಜು ಬಿ ಪಿ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991994  
42 ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991178  
43 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿಧ್ಯುತ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996865    
44 ಸುಮಿತ್ರಾ ಡಿ  ಆಪ್ತಸಹಾಯಕರು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ -  
 
     ನವೆಂಬರ್– 2019 ರಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್- II ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಜಯರಾಮ್ ಎ.ಇ ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991220   
2 ಹೆಮಲತಾ ಎಂ ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991115   
ಶಾಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991217  
4 ಪ್ರಭಾವತಿ.ವಿ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991337   
5 ಸುಧಾ ಸಿ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991213   
6 ಮೋಬಿನ ತಾಜ್  ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991245   
7 ಜಯಶ್ರೀ ರಾಜೋಳಿ  ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ     --   
8 ಬಸವರಾಜ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991246  
ಸುನಿತಾ ಜೆ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ 7760991061  
10 ಮಮತಾ ಬಿ.ಕೆ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ವಾ)  7760991222   
11 ಸುದಾ ಸಿ.ಸಿ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು KIA 7760991263                       
12 ರಘು ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಎನ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ) 7760991013                    
13 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆಂಗೇರಿ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ 7760991016   
14 ಸ್ಮಿತಾ ಸಿ ಎಸ್ ಸಹಾಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991024  
15 ಉಷಾದೇವಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991184   
16 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦3 7760999742   
17 ಉಮಾ ಏನ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991341   
18 ಸವಿತಾ ಅಡಿ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991182   
19  ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಮ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991134  
20 ಟಿ ಎಲ್ ನಟರಾಜ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991139  
21 ಶೈಲಾಜಾ ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991360   
22 ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760995115   
23 ಮಾನವಿ.ಕೆ.ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  7760991063   
24 ರಾಮಪ್ಪ ಬಂಟನೂರು ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991161  
25 ರಮೇಶ್ ಎಮ್  ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991157  
26 ಶಶಿಕಲಾ ಎಮ್  ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991169  
27 ಅಜಿತ್ ತೊರಗಲ್  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ/ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760999000 pro@mybmtc.com 
28 ದೀಪಕ್ ಎನ್   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ 17/1 ಸಹಾಯಕ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ   ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  7760991226  
     
      ನವೆಂಬರ್ - 2019 ರಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಪೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೨ 776099 1402 dm2@mybmtc.com
2 ಪ್ರಸನ್ನ ಡಿ.ಜಿ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೩ 776099 1403 dm3@mybmtc.com
3 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ ಎಮ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೪ 776099 1404 dm4@mybmtc.com
4 ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೬ 776099 1406 dm6@mybmtc.com
5 ಬಸಪ್ಪ ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೦೭ 776099 1407 dm7@mybmtc.com
6     ಘಟಕ-೦೮ 7760991408 dm8@mybmtc.com
7 ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ. 17/1 ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ  ಘಟಕ-೦೯ 776099 1409 dm9@mybmtc.com
8 ಮದುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೦ 776099 1410 dm10@mybmtc.com
9 ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಕೆ ಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೧ 776099 1411 dm11@mybmtc.com
10 ಕೃಷ್ಣ ಎಮ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ
ಘಟಕ-೧೨ 776099 1412 dm12@mybmtc.com
11 ರಾಜೀವ್ ಲೋಚನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ
ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ
ಘಟಕ-೧೩ 776099 1413 dm13@mybmtc.com
12 ವೇಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೪ 776099 1414 dm14@mybmtc.com
13 ಹೆಚ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ
ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ
ಘಟಕ-೧೫ 776099 1415 dm15@mybmtc.com
14 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಿ ಆರ್   ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೧೬ 776099 1416  dm16@mybmtc.com
15  ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್   ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ
ಘಟಕ-೧೭ 776099 1417 dm17@mybmtc.com
16 ಎಸ್.ಸತೀಶ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೧೮ 776099 1418 dm18@mybmtc.com
17 ಎನ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ) ಘಟಕ-೧೯ 776099 1419 dm19@mybmtc.com
18 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಎಸ್ ಎನ್   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೦ 7760991420 dm20@mybmtc.com
19 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಿ.ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೧ 776099 1421 dm21@mybmtc.com
20 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿ.ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೨ 776099 1422 dm22@mybmtc.com
21 ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೩ 776099 1423 dm23@mybmtc.com
22 ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೨೪ 776099 1424 dm24@mybmtc.com
23 ವಿಲ್ಸನ್ ಲೋಬೋ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೨೫ 776099 1425 dm25@mybmtc.com
24 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೬ 776099 1426 dm26@mybmtc.com
25 ಶಾಮೂನ್ ಪಾಶ
 
ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೭ 776099 1427 dm27@mybmtc.com
26 ಬೀಮಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೮ 776099 1428 dm28@mybmtc.com
27 ಕೆ ಎಸ್ ಮಹಾಬಲಶರ್ಮ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೯ 776099 1429 dm29@mybmtc.com
28 ರವೀಂದ್ರ ಬಿ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೦ 776099 1430 dm30@mybmtc.com
29 ಬಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೧ 776099 1431 dm31@mybmtc.com
30 ಪಿ ರಮೇಶ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೨ 776099 1432 dm32@mybmtc.com
31 ಹರೀಶಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೩ 776099 1433 dm33@mybmtc.com
32 ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಡಿ  ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೪ 776099 1434 dm34@mybmtc.com
33 ಕೆ ವಿ ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೫ 776099 1435 dm35@mybmtc.com
34 ನಾಗಭೂಷಣ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೬ 776099 1436 dm36@mybmtc.com
35 ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಎನ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೩೭ 776099 1437 dm37@mybmtc.com
36 ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಬಿ. ಜೆ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೩೮ 776099 1438 dm38@mybmtc.com
37 ಬಿ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೩೯ 776099 1439 dm39@mybmtc.com
38 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ  ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ (ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ) ಘಟಕ-೪೦ 7760999840 dm40@mybmtc.com
39 ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಸಿ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೧ 7760999841 dm41@mybmtc.com
40 ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೨ 7760999842 dm43@mybmtc.com
41 ಮಂತ್ರಪ್ಪ ಮಂಜಮ್ಮ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೪೩ 7760999844 dm44@mybmtc.com
42 ಜಿ ಎಂ ಮಹೇಶ್  ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ (ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ) ಘಟಕ-೪೪ 7760988644 dm45@mybmtc.com
43 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೫ 7760999846 dm46@mybmtc.com
44 ಬಿಂಧು ಭಾರ್ಗವಿ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೪೬ 7760999847 dm47@mybmtc.com
45 ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ (ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ) ಘಟಕ-೪೭ 7760991147  
46 ಜೆ.ಟಿ ಚೌದರಿ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೮ 7760991148 dm48@mybmtc.com
47 ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್  ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೫0    
48 ಉದಯ್ ನಾರಾಯಣ ಗಲಗಲಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಘ.ವ್ಯ ನಾಗದಾಸನಹಳ್ಳಿ     
49 ಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಘ.ವ್ಯ ಹುತ್ತನಹಳ್ಳಿ     

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-09-2021 11:58 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ