ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
  ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು   ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು       
1 ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಎಸ್ ನಂದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು chairman@mybmtc.com 080-22537544 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
2 ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ್  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು  -   ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
3

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ಸತ್ಯವತಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  md@mybmtc.com 080-22537501 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
4 ಶ್ರೀಮತಿ.ರಾಧಿಕಾ ಜಿ, ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ) directorsv@mybmtc.com 080-22537512 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
5 ಶ್ರೀ. ಆ.ವ. ಸೂರ್ಯ ಸೇನ್,  ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) directorit@mybmtc.com 080-22537510 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

 

 

 

 

  ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್ -1 ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
1 ವೈ ದೇವರಾಜ್  ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991204 gmp@mybmtc.com
2 ಎಮ್.ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ನಿ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760529696 cme@mybmtc.com
3 ಅಬ್ದುಲ್ ಖುದ್ದೂಸ್ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 9148910786 caofa@mybmtc.com
ಎಸ್.  ರಾಜೇಶ್   ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991010 ctmo@mybmtc.com
5 ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮುಲ್ಕವಾನ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991200 ctmc@mybmtc.com
6 ಯಶವಂತ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್  ಚೀಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991185 cce@mybmtc.com
7 ವೆಂಕಟೇಶ .ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991149 clo@mybmtc.com
8 ಮಮತಾ ಬಿ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991390  
9 ಕೆ. ಜಿ. ಸದಾನಂದ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರಿದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991151 cosp@mybmtc.com
10 ಜಿ ಎನ್ ಲಿಂಗರಾಜು ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991018 csvo@mybmtc.com
11 ನಾಗೇಂದ್ರ  ಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (17/1) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991015 csm@mybmtc.com
12 ರಾಧಾ ಎಲ್ ಗುಂಡಳ್ಳಿ  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರಿದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು(17/1 ಸಿ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991787  
13
ಆರ್ . ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991011 dycpm@mybmtc.com
14 ಸುಮನ. ಯು ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಎಲ್ ಎ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991249 dycao@mybmtc.com 
15 ಮಂಜುಶ್ರೀ . ಆರ್  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991242  
16 ಯಶವಂತ್  ಕುಮಾರ್. ಪಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991124 dycme@mybmtc.com
17 ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಸಿ  ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-01 7760991133  
18 ವಿ . ನಾಗರಾಜ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991225 dyctmo@mybmtc.com
19 ಕಿರ್ತಿಚಂದ್ರ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991154 dycosp@mybmtc.com
20 ಜೆ . ಸತೀಶ್ ರಾಜ್  ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991377  
21 ವಾಣಿ ಎಂ ಎಸ್  ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991176  
22 ಎಮ್. ಜಗದೀಶ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991131 dcsouth@mybmtc.com
23 ಎಸ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760997176 dcwest@mybmtc.com  
24 ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ. ಬಿ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991211 dccentral@mybmtc.com 
25 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991132 dcnorth@mybmtc.com 
26 ದಿವಾಕರ್ ಹೆಚ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991090 dcnortheast@mybmtc.com  
27 ಶರಣ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆ. ಎಮ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991191 dceast@mybmtc.com  
     
 ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್-1 ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಬಿ.ಎಸ್ ಮುನಿರಾಮೇಗೌಡ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760166533 aocentral@mybmtc.com
2 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991126 aoacc@mybmtc.com 
3 ಟಿ ಎಲ್ ಅರುಣಾ ಕುಮಾರ್  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991246  
4 ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991248 sm@mybmtc.com 
5 ಆರ್ ಸುಧಾರಾಣಿ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991127 sm@mybmtc.com 
6 ಮೇಘ ವೈ ಜೆ  ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991165 sostores@mybmtc.com
7 ವಸಂತಬಾಯಿ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991159 sostores@mybmtc.com
8 ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಎ  ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996815 lawo@mybmtc.com  
9 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಎಂ ವಿ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991150 lawo@mybmtc.com  
10 ಪರಿಮಳಾ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991079 dycsvo1@mybmtc.com 
11 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ ಆರ್  ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991077 dycsvo2@mybmtc.com  
12 ಎಂ ಸಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991076 dycsvolc@mybmtc.com  
13 ಎಮ್ ವಾಸಂತಿ  ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991101  
14 ಮಧುರಾ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಜಿ   ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991190  
 15 ಜಿ ಎಸ್ ಸುದೀರ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991012 dtoeast@mybmtc.com
16  ಪ್ರತಿಮಾ ಎಸ್ ವಿ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991099 dtowest@mybmtc.com
17 ಎಸ್  ಮಂಜುನಾಯ್ಕ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991332 dtocentral@mybmtc.com
18 ಚಾಮರಾಜ.ಬಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಉತ್ತರ  ವಲಯ 7760991333 dtonorth@mybmtc.com
19 ವನಜ ಲೇಖ ನಾಯಕ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991335 dtosouth@mybmtc.com
20 ಅವಿನಾಶ್ ಎನ್ ಎಸ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991203 dtoplanning@mybmtc.com 
21 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ ಅವಟಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991017 dtoopn@mybmtc.com
22 ಶ್ಯಾಮಲಾ ಏಸ್ ಮುದ್ದೋಡಿ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991026 dtocentral@mybmtc.com  
23 ಸಬೀನಾ ಬೇಗಮ್. ಯು  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬನಶಂಕರಿ ಟಿ ಟಿ ಎಂ ಸಿ   7760991062  
24 ರಾಜೀವ ಲೋಚನ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ) ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ  7760991348  
25 ಸೌಮ್ಯಾ ಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇ.ಕಾ-೦೧ 7760991135                     
26 ಚೈತ್ರಾ ಕೆ.ಎಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991260 dmeco1@mybmtc.com
27 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991137 dmewest@mybmtc.com
28 ಚಂದು .ಕೆ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991331 dmeeast@mybmtc.com 
29 ಹೊಸಪೂಜಾರ ಎ ಬಿ    ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991334 dmenorth@mybmtc.com 
30 ನಾಗರಾಜ್ ಜಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991083 dmenortheast@mybmtc.com 
31 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇ.ಕಾ-೦೨ 7760166500  
32 ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991136 dmesouth@mybmtc.com 
33 ಅಮರೇಶ್ ಎಂ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760991067 dmecentral@mybmtc.com 
34 ಮಂಜಣ್ಣ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 7760996866  
35 ರಂಗರಾಜು ಬಿ ಪಿ   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991994  
36 ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿ ವಿ ಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991178  
37 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿಧ್ಯುತ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996865    
38 ಸುಮಿತ್ರಾ ಡಿ  ಆಪ್ತಸಹಾಯಕರು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ -  
 
      ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಲ್- II ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಜಯರಾಮ್ ಎ.ಇ ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991220   
2 ಹೆಮಲತಾ ಎಂ ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991115   
ಶಾಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991217  
4 ಪ್ರಭಾವತಿ.ವಿ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991337   
5 ಸುಧಾ ಸಿ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991213   
6 ಮೋಬಿನ ತಾಜ್  ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991245   
7 ಜಯಶ್ರೀ ರಾಜೋಳಿ  ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ     --   
8 ಸುನಿತಾ ಜೆ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ 7760991061  
9 ಮಮತಾ ಬಿ.ಕೆ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ವಾ) 7760991222   
10 ಸುದಾ ಸಿ.ಸಿ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು KIA 7760991263                       
11 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ ಎಮ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಐ.ಟಿ.ಎಸ್ ) 7760991014  
12 ರಘು ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಎ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ) 7760991013                    
13 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆಂಗೇರಿ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ 7760991016   
14 ಉಷಾದೇವಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991184   
15 ಉಮಾ ಏನ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991341   
16 ಸವಿತಾ ಅಡಿ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991182   
17 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಮ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦1 7760991134  
18 ಬಿ ಅಂಜನಪ್ಪ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ  ಕೇ.ಕಾ-೦4 7760991140  
19 ಶೈಲಾಜಾ ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991360   
20 ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760995115   
21 ರಾಮಪ್ಪ ಬಂಟನೂರು ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991161  
22 ರಮೇಶ್ ಎಮ್  ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991157  
23 ಶಶಿಕಲಾ ಎಮ್  ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ  ಉಗ್ರಾಣ 7760991169  
24 ಅಜಿತ್ ತೊರಗಲ್  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ/ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760999000 pro@mybmtc.com 
25 ದೀಪಕ್ ಎನ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಲ್ಪಿ 17/1 ಸಹಾಯಕ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ   ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  7760991226  
26 ಎ ಹೆಚ್. ಬುಡೇನ್ಸಾಬ್  ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಿವಿಲ್ ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991187  
27  ಅನಿತಾ ಕುಮಾರ್  ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ  ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ    
     
     ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಪೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ 
1 ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೨ 7760991402 dm2@mybmtc.com
2 ಈ ಕಾಂತರಾಜ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೩ 7760991403 dm3@mybmtc.com
3 ನಯನ ಎಂ ಎನ್ ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ (ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ) ಘಟಕ-೦೪ 7760991404 dm4@mybmtc.com
4 ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೦೬ 7760991406 dm6@mybmtc.com
5 ಭೀಮಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೦೭ 7760991407 dm7@mybmtc.com
6 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಎಂ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೦೮ 7760991408 dm8@mybmtc.com
7 ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ. 17/1 ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ  ಘಟಕ-೦೯ 7760991409 dm9@mybmtc.com
8 ಮದುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೦ 7760991410 dm10@mybmtc.com
9 ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಕೆ ಎಚ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೧ 7760991411 dm11@mybmtc.com
10 ಕೃಷ್ಣ ಎಮ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ
ಘಟಕ-೧೨ 7760991412 dm12@mybmtc.com
11 ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಎ .ಇ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೧೩ 7760991413 dm13@mybmtc.com
12 ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ)  ಘಟಕ-೧೪ 7760991414 dm14@mybmtc.com
13 ಹೆಚ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ
ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ
ಘಟಕ-೧೫ 7760991415 dm15@mybmtc.com
14 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಿ ಆರ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೧೬ 7760991416  dm16@mybmtc.com
15  ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಅಭಿಯಂತರರು /ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ
ಘಟಕ-೧೭ 7760991417 dm17@mybmtc.com
16 ನಟರಾಜ್ ಟಿ ಎಲ್   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ/ಘ.ವ್ಯ-29 ಘಟಕ-೧೮ 7760991418 dm18@mybmtc.com
17 ಎನ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ) ಘಟಕ-೧೯ 7760991419 dm19@mybmtc.com
18 ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾ  ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೨೦ 7760991420 dm20@mybmtc.com
19 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಿ.ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೧ 7760991421 dm21@mybmtc.com
20 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿ.ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೨ 7760991422 dm22@mybmtc.com
21 ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೩ 7760991423 dm23@mybmtc.com
22 ಸತೀಶ್ ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೨೪ 7760991424 dm24@mybmtc.com
23 ವಿಲ್ಸನ್ ಲೋಬೋ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೨೫ 7760991425 dm25@mybmtc.com
24 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೬ 7760991426 dm26@mybmtc.com
25 ಶಾಮೂನ್ ಪಾಶ
 
ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೨೭ 7760991427 dm27@mybmtc.com
26 ಜಯರಾಮ್ ಕಟ್ಟೇಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ) ಘಟಕ-೨೮ 776099 1428 dm28@mybmtc.com
27 ನಟರಾಜ್ ಟಿ ಎಲ್ ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ   ಘಟಕ-೨೯ 7760991429 dm29@mybmtc.com
28 ರವೀಂದ್ರ ಬಿ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೦ 7760991430 dm30@mybmtc.com
29 ಬಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೧ 7760991431 dm31@mybmtc.com
30 ಪಿ ರಮೇಶ್  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೨ 7760991432 dm32@mybmtc.com
31 ಹರೀಶಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಘಟಕ-೩೩ 7760991433 dm33@mybmtc.com
32 ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಡಿ  ಎಸ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೪ 7760991434 dm34@mybmtc.com
33 ಕೆ ವಿ ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೫ 7760991435 dm35@mybmtc.com
34 ನಾಗಭೂಷಣ್  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ  ಘಟಕ-೩೬ 7760991436 dm36@mybmtc.com
35 ದಯಾನಂದ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೩೭ 7760991437 dm37@mybmtc.com
36 ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಬಿ. ಜೆ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೩೮ 7760991438 dm38@mybmtc.com
37 ಸುರೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ) ಘಟಕ-೩೯ 7760991439 dm39@mybmtc.com
38 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ  ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ (ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ) ಘಟಕ-೪೦ 7760999840 dm40@mybmtc.com
39 ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಸಿ  ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೧ 7760999841 dm41@mybmtc.com
40 ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ   ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೨ 7760999842 dm42@mybmtc.com
41 ಮಂತ್ರಪ್ಪ ಮಂಜಮ್ಮ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೪೩ 7760999843 dm43@mybmtc.com
42 ಜಿ ಎಂ ಮಹೇಶ್  ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ (ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ) ಘಟಕ-೪೪ 7760988644 dm44@mybmtc.com
43 ಬಿಂಧು ಭಾರ್ಗವಿ  ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೪೫ 7760999845 dm45@mybmtc.com
44 ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್  ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೬ 7760999846 dm46@mybmtc.com
45 ವಿದ್ಯಾನಂಧನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (I/c ಘ.ವ್ಯ) ಘಟಕ-೪೭ 7760991147 dm47@mybmtc.com
46 ಜೆ.ಟಿ ಚೌದರಿ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಘಟಕ-೪೮ 7760991148 dm48@mybmtc.com
47

ಎಂ.ಎನ್ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ

ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಘಟಕ-೫0 7760678650  dm50@mybmtc.com
48 ಉದಯ್ ನಾರಾಯಣ ಗಲಗಲಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಘ.ವ್ಯ ನಾಗದಾಸನಹಳ್ಳಿ     
49 ಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಘ.ವ್ಯ ಹುತ್ತನಹಳ್ಳಿ     

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-04-2022 04:12 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080