ಡಿಪೊಗಳು

ಡಿಪೊಗಳು

 

ಡಿಪೋ

     ಸ್ಥಳ 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

    -ಮೇಲ್

ಡಿಪೋ 2

ಶಾಂತಿನಗರ

7760991402

dm2@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 3

ಶಾಂತಿನಗರ

7760991403

dm3@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 4

ಜಯನಗರ

7760991404

dm4@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 6

ಇಂದಿರಾನಗರ

7760991406

dm6@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 7

ಸುಭಾಷ್ ನಗರ

7760991407

dm7@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 8

ಯಶವಂತಪುರ

7760991408

dm8@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 9

ಪೀಣ್ಯ

7760991409

dm9@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 10

ಹೆಣ್ಣೂರು

7760991410

dm10@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 11

ಯಲಹಂಕ

7760991411

dm11@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 12

ಕೆಂಗೇರಿ

7760991412

dm12@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 13

ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ

7760991413

dm13@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 14

ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ

7760991414

dm14@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 15

ಕೋರಮಂಗಲ

7760991415

dm15@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 16

ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ

7760991416

dm16@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 17

ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್

7760991417

dm17@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 18

ಐಟಿಪಿಎಲ್ 

7760991418

dm18@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 19

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ

7760991419

dm19@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 20

ಬನಶಂಕರಿ

7760991420

dm20@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 21

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ

7760991421

dm21@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 22

ಪೀಣ್ಯ

7760991422

dm22@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 23

ಕಲ್ಯಾಣನಗರ

7760991423

dm23@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 24

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ

7760991424

dm24@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 25

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇಔಟ್

7760991425

dm25@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 26

ಯಶವಂತಪುರ

7760991426

dm26@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 27

ಜಿಗಣಿ

7760991427

dm27@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 28

ಹೆಬ್ಬಾಳ

7760991428

dm28@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 29

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ

7760991429

dm29@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 30

ಯಲಹಂಕ

7760991430

dm30@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 31

ಸುಮಾನ್ಹಾಲಿ

7760991431

dm31@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 32

ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ

7760991432

dm32@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 33

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಲೇಔಟ್

7760991433

dm33@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 34

ಕೊತ್ತನೂರು ದಿಣ್ಣೆ

7760991434

dm34@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 35

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ

7760991435

dm35@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 36

ಬಿಡದಿ

7760991436

dm36@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 37

ಕೆಂಗೇರಿ

7760991437

dm37@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 38

ಚಿಕ್ಕನಾಗಮಂಗಲ

7760991438

dm38@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 39

ಹೊಸಕೋಟೆ

7760991439

dm39@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 40

ನೆಲಮಂಗಲ

7760999840

dm40@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 41

ಗುಂಜುರ್

7760999841

dm41@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 43

ಶಿವನಪುರ

7760999843

dm43@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 44

ಅಂಜನಾಪುರ

7760999844

dm44@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 45

 ಎಂ.ಎಸ್.  ಪಾಲ್ಯಾ 

7760988645

dm45@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 46

ಸದೇನಾಹಳ್ಳಿ

7760999846

dm46@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 47

ಮಂಡೂರ್ 

 7760999847

dm47@mybmtc.com

ಡಿಪೋ 48

ಬೈರತಿ 

 7760999848

dm48@mybmtc.com

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-09-2019 05:42 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin