ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಯುತ/ ಅಧಿಕಾರೇತರ

1

ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್,

ಶಾಸಕರು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2

ಡಾ: ಎನ್. ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್,  ಭಾಆಸೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಬೆಂಮನಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 560027.

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು
3

ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ. ಕಳಸದ,  ಭಾಆಸೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮ., ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 560027

ನಿರ್ದೇಶಕರು
4

ಶ್ರೀ. ಅನುಪಮ್ ಅಗ್ರವಾಲ್,  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ), 
ಬೆಂಮನಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 560027.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
5

ಶ್ರೀ ಪರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್,

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾರಿಗೆ), ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಪರಿವಾಹನ್ ಭವನ್, ನಂ:1, ಸಂಸದ್ ಮಾರ್ಗ, 
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ-110001

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-07-2019 05:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


;