ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಯುತ/ ಅಧಿಕಾರೇತರ

1

ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್,

ಶಾಸಕರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2

ಡಾ|| ಬಿ. ಬಸವರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,  ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
3

ಡಾ|| ಎಕ್ ರೂಪ್ ಕೌರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ವೆಚ್ಚ),
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
4

ಡಾ: ಎನ್. ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾಆಸೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಬೆಂಮನಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 560027.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
5

ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ. ಕಳಸದ, ಭಾಆಸೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮ., ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 560027

ನಿರ್ದೇಶಕರು
6

ಶ್ರೀ ಪರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್,

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾರಿಗೆ), ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಪರಿವಾಹನ್ ಭವನ್, ನಂ:1, ಸಂಸದ್ ಮಾರ್ಗ, 
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ-110001

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-05-2019 12:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


;