1500 ವಿದ್ಯುತ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು
೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ  ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೈಝಲಾ  ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

;