ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ  ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೈಝಲಾ  ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

;